Steen Toft Jørgensen            Topkarakter A i SSL-test!

     Certifikat i Chrome med Ctrl_Shift_I, "Security".
     Eller klik på låsen foroven:
Matematik IT-pædagogisk vejleder Maple DTU NV
Fysik GeoGebra (PC/tablet)
ggbkursus.dk
Datalogi SRP CLICK

Om mig selv:

 • LinkedIn Profile       LinkedIn Ranking (Profile Views)
                  500+ kontakter!       1000+ vis 1 , 2 ?, 3 ?, 4 ?, 5 (?), 6 ?, 7 ?, 8 ?

 • Google Local Guide: 432.000+ vis fotos, 86.000+ vis anmeldelser

 • Maplesoft, Academic User Case Story: Steen Toft Jørgensen

 • Ekstern lektor ved DTU Compute (Matematik 1 med Maple)
       MatTek1-holdet og Software1-holdet i 2019-2020.
 • Webmaster for undervisningsmatematik: uvmat.dk og science-gym.dk
 • Momsregisteret firma femalenerd.com/com

 • Fhv. pædagogisk faglig koordinator ved Helsingør Gymnasium (1979-2018)
       Stoppede på HG d. 31. august 2018 efter 39 års ansættelse
 • Fhv. skriftlig censor i matematik ved stx/hf (1997-2018)
 • Fhv. redaktør ved Fagenes Infoguide, matematik og datalogi (1998-2010)
 • Fhv. formand for Datalærerforeningen for gymnasiet (2006-2010) it-og-data.dk
 • Fhv. webredaktør ved EMU, matematik (2001-2013) emu.dk
 • Fhv. faglig redaktør ved Træneren, matematik (2010-2013)
 • Fhv. formand for Engholmgaards Grundejerforening, Hornbæk (2003-2014)

  Websites:
 • ak-nat.dk
 • dasg.dk
 • hgit.dk
 • it-og-data.dk
 • mat.dk Matematiklærerforeningen
 • matnatverdensklasse.dk
 • science-gym.dk
 • uvmat.dk
 •      

  Fritidsinteresser:
 • Svensk ødegård fra 1819
       (i 2019: ejet i 30 år)

 • Jörnträ bjælke-sommerhus fra 1999
       (i 2019: ejet i 20 år)

 •    
  Andet:
 • Google-søgning på relevante sites
 • Vidensdeling: diverse oplæg + IT i gymnasiet (2002-2008)

  Gymnasie-IT:
 • Vejlederuddannelsen (password-beskyttet)

 • 3D-print, 3D-geometri & 3D-arkitektur
  Vektor- og matrixregning, STL-filformat, Maple, 3D Builder
  Fascinerende tårne med snoninger og farveskift ...
  Flotte bygninger: turning torso, gherkin, planetariet ...
  Modellering og beregning på Skovtårnet på Sydsjælland.
  MATEMATIK-NYHEDER:
 • Differentialligningen "logistisk vækst med og uden høst".
       "Logistisk vækst med høst" er løst på 2 måder med kraftig håndregning!
 • Om brugen af "pluscodes" i Google Maps.
       Maple-fil til forklaring på beregning, og Javascript til at udføre beregning.

 • Min mening (politik & uddannelser) Trustpilot (anmeldelser)

  Indstillet til Undervisningsprisen (Politiken, april 2018): uv-pris.pdf

  Debatindlæg d. 22/1-2015 i Frederiksborg Amtsavis om IT i gymnasiet:
    oprindelige udgave af læserbrevet         debatindlægget i avisen

  Følg trafikken live: biler, tog, s-tog, fly, skibe

  Lavaudbrud på Island: Bárðarbunga & Holuhraun (16/8-2014 til 27/2-2015)