Steen Toft Jørgensen            Topkarakter A i SSL-test!

     Certifikat i Chrome med Ctrl_Shift_I, "Security".
     Eller klik på låsen foroven:
Matematik IT-pædagogisk vejleder Maple DTU NV
Fysik GeoGebra (PC/tablet)
ggbkursus.dk
Datalogi SRP CLICK

Om mig selv:

 • LinkedIn Profile    LinkedIn Ranking (Profile Views)
                  500+ kontakter!
                  1000+ vis: 1, 2 ?, 3 ?, 4 ?, 5 (?), 6 ?, 7 ?, 8 ?, 9 ?, 10 ?
                                    11 ? 12 ? 13 ? 14 ? 15 ? 16 ? 17 ? 18 ?

 • Google Local Guide: 895 fotos og 2.162.000+ visninger,
       233 anmeldelser, 50 bedømmelser og 160.000+ visninger

 • Security issues using Zoom (DTU).
 • Fjernundervisning på DTU pga. coronavirus forår 2020.
 • Plan for projektperioden på DTU pga. coronavirus forår 2020.

 • Coronavirus og epidemimodeller 2020 (COVID-19) (modeller).

 • Konstruktion af ny 400 kV el-forbindelse Hornbæk-Sverige (714 fotos og skærmklip).
 • Atombomber og uheld på atomkraftværker (linksamling).
 • Måling af radioaktiv stråling på flyrejser (januar-februar 2020).
 • Måling af radioaktiv baggrundsstråling (rådata til fysikundervisning, 2020).

 • Refusion af betaling for ferierejse pga. vej- og vejrsituation (januar 2020).
 • Tips til rejse til Kiev, Ukraine (et ikke-3Likehome-land).
 • Vedr. aflysning af Ukraine-rejse d. 21.-24. maj 2020 pga. corona-krisen (maj 2020).

 • Maple-seminar på DTU, 3. september 2020
 • Maplesoft, Academic User Case Story: Steen Toft Jørgensen
 • Online samtale d. 22/11-2019 med Maplesoft’s CEO, Dr. Laurent Bernardin.

 • Ekstern lektor ved DTU Compute (Matematik 1 med Maple)
       MatTek1-holdet og Software1-holdet i 2019-2020.
 • Webmaster for undervisningsmatematik: uvmat.dk og science-gym.dk
 • Momsregisteret firma femalenerd.com/com

 • Skolekom er lukket pr. 1/1-2020. Jeg har tilbragt 1 år aktivt på Skolekom!
       Især været aktiv som ordstyrer i Matematik-konferencen for gymnasielærere.

 • Fhv. pædagogisk faglig koordinator ved Helsingør Gymnasium (1979-2018)
       Stoppede på HG d. 31. august 2018 efter 39 års ansættelse
 • Fhv. skriftlig censor i matematik ved stx/hf (1997-2018)
 • Fhv. redaktør ved Fagenes Infoguide, matematik og datalogi (1998-2010)
 • Fhv. formand for Datalærerforeningen for gymnasiet (2006-2010) it-og-data.dk
 • Fhv. webredaktør ved EMU, matematik (2001-2013) emu.dk
 • Fhv. faglig redaktør ved Træneren, matematik (2010-2013)
 • Fhv. formand for Engholmgaards Grundejerforening, Hornbæk (2003-2014)

  Websites:
 • ak-nat.dk
 • dasg.dk
 • hgit.dk
 • it-og-data.dk
 • mat.dk Matematiklærerforeningen
 • matnatverdensklasse.dk
 • science-gym.dk
 • uvmat.dk
 •      

  Fritidsinteresser:
 • Svensk ødegård fra 1819
       (i 2020: ejet i 31 år)

 • Jörnträ bjælke-sommerhus fra 1999
       (i 2020: ejet i 21 år)

 •    
  Andet:
 • Google-søgning på relevante sites
 • Vidensdeling: diverse oplæg + IT i gymnasiet (2002-2008)

  Gymnasie-IT:
 • Vejlederuddannelsen (password-beskyttet)

 • 3D-print, 3D-geometri & 3D-arkitektur
  Vektor- og matrixregning, STL-filformat, Maple, 3D Builder
  Fascinerende tårne med snoninger og farveskift ...
  Flotte bygninger: turning torso, gherkin, planetariet ...
  Den sidste modellering af et tårn er det i Schwartzwald, Tyskland.
  Sidste bygningsmodellering er "Museum of the Future", Dubai.
  Sidste generel model: elliptisk torus - flere modeller!
  Modellering og beregning på Skovtårnet på Sydsjælland.
  MATEMATIK-NYHEDER:
 • Differentialligningen "logistisk vækst med og uden høst".
       "Logistisk vækst med høst" er løst på 2 måder med kraftig håndregning!
 • Om brugen af "pluscodes" i Google Maps.
       Maple-fil til forklaring på beregning, og Javascript til at udføre beregning.

 • Min mening (politik & uddannelser) Trustpilot (anmeldelser)

  Indstillet til Undervisningsprisen (Politiken, april 2018): uv-pris.pdf

  Debatindlæg d. 22/1-2015 i Frederiksborg Amtsavis om IT i gymnasiet:
    oprindelige udgave af læserbrevet         debatindlægget i avisen

  Debatindlæg d. 6/10-2020 i Frederiksborg Amtsavis om Grøn omstilling i Helsingør Kommune:
    Indsendt læserbrev         Indlæg på SN.DK

  Følg trafikken live: biler, tog, s-tog, fly, skibe

  Lavaudbrud på Island: Bárðarbunga & Holuhraun (16/8-2014 til 27/2-2015)