Datalogi mellemniveau 2001-2002, Helsingør GymnasiumKalender: www.kalender.fa.dk/hg/datalogi
(timer, afleveringer, indhold)

Telefonliste for DATALOGI-holdet

Bekendtgørelse     Undervisningsvejledning

Eksamensopgivelser og læst pensum:
kommen.doc     opgive.doc     laest.doc

Eksamen og repetition:
2g'erne fortsætter med repetition efter følgende plan.
Alle elever på holdet skal til eksamen i datalogi d. 13.-14. juni 2002.

NB: Studieorientering om datalogi (KU) og informatik (DTU) ved studerende Sune Nielsen og Anne-Sofie Jørgensen. Torsdag d. 21. februar kl. 1300-1345.
Beskrivelse af IT-uddannelser - Undervisningsministeriet
Interesse: IT og elektronik - Uddannelses- og Erhvervsvalget 2001-2002 (R.U.E.)
Informatik-studiet på DTU - v/ Anne-Sofie Jørgensen
Datalogi-studiet på KU (PDF-format) - v/Sune Nielsen

Læst pensum:

(bøger, software, noter, links, eksempler, opgaver)NB: Opgavefiler til lærebøgerne, billeder til projektopgave, PDF-manualer osv. findes på Helsingør Gymnasiums interne netværk: F:\datalogi\