Opgaver til kapitel 3 om Klasser


Arbejdsspørgsmålene besvares på en af følgende måder:
1) læse i lærebogen kap. 3
2) Studere Javas API (dokumentation) - genvej findes på J:\datalogi\
3) Afprøves ved kodning (Editeur)(Klasser af strengtypen)

String

Vælg pakken "java.lang" i øverste venstre frame (grundpakken, som ikke behøver importeres).
Vælg klassen "String".
Klik på "METHOD" øverst i højre frame.
Undersøg metoderne evt. i flere udgaver (klik på linket):
charAt( ), compareTo( ), equals( ), indexOf( ), length( ), substring( ), toUpperCase(), valueOf( )
Hent filen string.java
Åben den i Editeur og kik på koden - det er en application.
Compiler den i DOS ("javac string.java"), og kør den i DOS ("java string").
Svarer resultatet til dine forventninger?

StringBuffer

I pakken "java.lang" vælges klassen "StringBuffer".
Klik på "CONSTR" øverst i højre frame, og undersøg de forskellige constructors.
Undersøg følgende metoder:
append( ), delete( ), reverse( ), setCharAt( ), setLength( ), toString( )
Hent filen buffer.java
Åben den i Editeur og kik på koden - det er en application.
Compiler den i DOS ("javac buffer.java"), og kør den i DOS ("java buffer").
Svarer resultatet til dine forventninger?(Klasser med komponenter til brugerinterface, alle underklasser af "Component")

Button

Vælg pakken "java.awt" (Abstract Windowing Tools) i øverste venstre frame.
Vælg klassen "Button" (knap).
Læg mærke til, at "Button" er en underklasse af "Component".
Undersøg de 2 constructors.
Undersøg følgende metoder af Button egne metoder: getLabel( ), setLabel( ), addActionListener( ).
Samt følgende metoder arvet fra "java.awt.Component": setBackground( ), setForeground( ), setFont( ).
Hent filen "Knap.java" i bogens eksempelfiler til kapitel 4.
Lav en tilhørende HTML-fil, så du kan afprøve knappen:
<html>
  <body>
    <applet code="Knap.class" height=350 width=500>
    </applet>
  </body>
</html>


TextField

Vælg pakken "java.awt" vælges klassen "TextField" (tekstfelt).
Undersøg de 4 constructors.
Undersøg følgende metoder af TextField's egne metoder: setText( ), addActionListener( ), setEchoChar( ).
Undersøg metoden setEditable( ), som er arvet fra "java.awt.TextComponent".

TextArea

Vælg pakken "java.awt" vælges klassen "TextArea" (tekstområde).
Undersøg de 5 constructors.
Undersøg følgende metoder af TextArea's egne metoder: append( ), getRows( ), setRows( ).
Undersøg metoderne setEditable( ), setText( ), som er arvet fra "java.awt.TextComponent".

Label

Vælg pakken "java.awt" vælges klassen "Label" (label, dvs. ikke editerbar overskrift).
Undersøg de 3 constructors.
Undersøg følgende metode af Label's egne metoder: setText( ), setAlignment( ).

List

Vælg pakken "java.awt" vælges klassen "List" (liste).
Undersøg de 3 constructors.
Undersøg følgende metode af List's egne metoder: add( ), getSelectedIndex( ), getSelectedItem( ), addItemListener( ).

Choice

Vælg pakken "java.awt" vælges klassen "Choice" (valgboks).
Undersøg den ene constructor, som findes.
Undersøg følgende metode af List's egne metoder: add( ), getSelectedIndex( ), getSelectedItem( ), addItemListener( ).

Scrollbar

Vælg pakken "java.awt" vælges klassen "Scrollbar" (rullepanel).
Undersøg de 3 constructors.
Undersøg følgende metode af Scrollbar's egne metoder: addAdjustmentListener( ), getValue() setValue( ).

Panel

Vælg pakken "java.awt" vælges klassen "Panel".
Undersøg de 2 constructors.
Den ene constructor "Panel(LayoutManager layout)" har som parameter en såkaldt LayoutManager.
"LayoutManager" finder du i Java API dokumentation under klassen "java.awt", hvor det er et såkaldt Interface.
Under overskriften "All Known Implementing Classes" finder du bl.a følgende layout-typer:

GridLayout
FlowLayout BorderLayout