Applet Ur (4.4)


Forståelse af appletten Ur sker bedst ved at studere Java API dokumentationen aktivt:

se Java API dokumentation:
  Packages="java.lang" (inkluderes automatisk i applet)
  Interfaces="Runnable"
  Method="run( )"

se Java API dokumentation:
  Packages="java.awt"
  Classes="TextField"
  Constructor="TextField( )"

se Java API dokumentation:
  Packages="java.util"
  Classes="Date"
  Constructor="Date( )"
  Method="toString( )"

se Java API dokumentation:
  Packages="java.lang" (inkluderes automatisk i applet)
  Classes="Thread"
  Constructor="Thread( )"
  Method="start( )" og "sleep( )"

  Læg mærke til at "traad.stop( )" er DEPRECATED (udgået),
  og anbefales erstattes af "traad = null".