Opgave 4.1


Indsæt et tekstfelt:


a) Erklær feltet:
b) Placer tekstfeltet med:
c) Lav action med feltet:
d) Gem filen, og compiler i DOS.

e) Test appletten.

f) Du opdager nok, at baggrundsfarven på tekstfeltet også skifter farve!
Derfor skal du indsætte koden i action:
g) Prøv også at gøre det umuligt at rette i tekstfeltets udskrift. Brug her metoden:
Løsning:   knap2.htm     (anvender knap2.java     knap2.class)