Opgave 4.10


Hent filen "Temperaturskala2.java", som ligger i eksemplerne fra kapitel 4.
Der skal udføres nogle ændringer i denne!

Du skal lave en metode, som omregner fra Fahrenheit til Celsius.
Kald den "omregnFtilC".

Applet skal reagere på enkeltklik med musen:

"addItemListener" erstatter "addActionListener" i init( ):
se Java API dokumentation:

Package="java.awt"
Class="List"
Method="addItemListener( )"

"itemStateChanged" erstatter "actionPerformed":
se Java API dokumentation:

Package="java.awt.event"
Interface="ItemListener"
Method="itemStateChanged(ItemEvent e)"

Husk at ændre "implements ActionListener" øverst til "implements ItemListener".


Løsning:   tempcf.htm   (anvender tempcf.java   tempcf.class)