Opgave 4.4


Hent java-koden "Ur0.java" ind i Editeur.

se Java API dokumentation:

Package="java.text"
Class="DateFormat"
Method="getDateTimeInstance( )"

(NB: static, kaldes derfor med klassemetoden: DateFormat.getDateTimeInstance( )

Øverst i java-koden skal du huske at importere den nye pakke:
Følgende erklæring af objektet kan anbringes i applettens start:
og oprettelsen af objektet i 'init( )' anbringes:
se Java API dokumentation:

Package="java.text"
Class="DateFormat"
Method="format(Date dato)"

Nu kan "dato.toString( )" erstattes med:
Ret appletten navn fra "Ur0" til "Ur1".
Gem java-koden som "Ur1.java".

Compiler i DOS: "javac Ur1.java"

Hent "Ur0.htm" ind i Editeur.
Ret den kaldte class-fil til "Ur1.class".
Gem filen som "Ur1.htm".

Kør så "Ur1.htm" i browseren Explorer.


Løsning:   ur1.htm     (anvender ur1.java     ur1.class)