Opgave 4.6


Nedenstående kan anvendes til at hente tiden i millisekunder, når der trykkes på "Start"-knappen og på "Stop"-knappen".

se Java API dokumentation:

Package="java.lang"
Class="System"
Method="currentTimeMillis( )"

(NB: static, kaldes derfor med klassemetoden: System.currentTimeMillis( )

Med Float.toString(((float)(stopTid-startTid))/1000) kan tiden mellem start og stop beregnes og omsættes til en String, som så kan placeres med "setText( )" i tekstfeltet.
NB: "(float)" caster til decimaltal, så divisionen bliver korrekt, ellers vil der være tale om heltalsdivision!

Løsning:   stopur.htm   (anvender stopur.java   stopur.class)