Opgavesæt 1

 1. Funktionskald:
  Lav eksemplet med en lineær funktion om, så variablene a og b sættes i BODY-scriptdelen inden kaldet af funktionen f. Lav også flere nye funktionskald efter hinanden.

 2. Ændre funktionen:
  Lav eksemplet med den lineære funktion om til en potensfunktion hhv. en eksponentialfunktion.

 3. Find ord i tekst:
  Lav et eksempel, som splitter en tekststreng op i enkelte ord (adskilt af mellemrum), og skriv disse ord på skærmen på hver sin linie.
  Tip: brug String-objektets split()-metode.
  Løsning: ordsplit.htm

 4. Dato og klokkeslet:
  Lav et HTML-dokument, hvor dato (format: 8/10-2001) og klokkeslæt (format: 16:23:35) skrives på skærmen.
  Tip: kik på Date-objektets metoder.

 5. Opdateret i går:
  Lav et HTML-dokument, hvor vi fusker, og skriver øverst, at websitet er opdateret dagen før, selv om det er løgn! F.eks. "Websitet er opdateret: 7/10-2001". NB: pas på månedsskift, og årsskrift!
  Tip: brug f.eks. Date-objektets getTime() og setTime() metoder.
  Løsning: tidsfusk.htm