Opgavesæt 2

 1. Scope af variabel:
  Hvor gælder x? Hvor gælder y? Hvor gælder z?

  var x;
  function nr1()
  {
    var y;
    function nr2()
    {
      var z;
      ...
    }
    ...
  }
  ...


 2. Antal decimaler:
  Ændrer formatet på beregningen af annuitetslån, således at en beregning udskrives med et passende antal decimaler, f.eks. 2.
  Tip: kik på metoderne under Math-objektet.

 3. Op/ned-tæller:
  Består af et tællerfelt startende med værdien 0, samt 2 knapper kaldet OP og NED.
  Ved klik på OP skal tælleren tælle 1 op, ved klik på NED skal tælleren tælle 1 ned.
  Lav evt. en NULSTIL-knap. Sørg evt. for at tælleren nulstilles ved "opdater"/"refresh" (brug OnLoad="...=0" i BODY).
  Tip: brug FORM med text-input samt button-input. En værdi i et formfelt adresseres som: document.formnavn.feltnavn.value
  Løsning: opned.htm

 4. Ohms lov:
  Lav en formelregner til Ohms Lov (U=R*I).
  Tip: enheden Ω skrives "& O m e g a ;".
  Løsning: ohmslov.htm

 5. Gennemsnit:
  Opdel vinduet vandret i to frames, kaldet "nord" og "syd".
  "Nord" rummer funktionen gennemsnit(x,y).
  "Syd" rummer en FORM med 2 input-felter, hvor brugeren indtaster 2 tal. En knap "gennemsnit" i "syd"-framen udfører kaldet til gennemsnitsfunktionen, som jo ligger i "nord"-framen. Kaldet adresseres som: parent . framenavn . funktionsnavn(parameternavn)
  Resultatet udskrives i et input-felt i "nord"-framen. Dette felt skal skrivebeskyttes.
  Tip: i "nord"-framen kalder man en global variabel i "syd" således: parent . framenavn . variabelnavn
  Hvis værdien ligger i et felt i en FORM kaldes den derimod med: parent . framenavn . document . formnavn . feltnavn . value
  Løsning: nord-syd.htm