Opgavesæt 3

 1. Gæt et tal:
  Programmet skal vælge et tilfældigt tal mellem 0 og 99. Brugeren indtaster så et gæt, og programmet svarer om gættet er korrekt, for stort eller for lille. Gentages indtil korrekt gæt.
  Tip: kik på Math-objektet's metoder: Math.random() og Math.floor(). Brugerindtastning i text-input i en FORM konverteres med parseInt(). Vis resultat med window.alert().
  Løsning: gaettal.htm

 2. Kalenderlys til julemåneden:
  Kalenderlyset skal have en gul klat som illuderer ilden og et rødt stearinlys, hvorpå der står dagene fra nuværende dato til juleaften. Dvs. kalenderlyset bliver kortere hver dag det vises.
  Naturligvis skal der kun vises noget i december måned!
  Løsning: julelys.htm