Points

Points i denne opgave:       Korrekte svar er:

Samlede antal points i dette opgavesæt:

Rigtigt svar giver 1 point, "ved ikke" eller overspringelse giver 0 point, forkert svar giver -1 point.