Skrive i HTML-dokumentet:

Her er link_navn overført med URL'en: kald den med "?link_navn=..."