Skrive i HTML-dokumentet:

Her er link_navn overført med URL'en: kald den med "?link_navn=...&link_url=..." eller med "?link_url=...&link_navn=..."