Opgavesæt 2 i BlueJ

Debugger, implementation og interface i BlueJ

 1. "debugdemo"
  Åben klassen "debugdemo".
  Dobbeltklik på klassen "Demo". Så fremkommer et nyt vindue med Java-koden. Det kaldes implementation.
  Find metoden "loop" (starter med: public int loop(int count)).
  Klik med musen i den smalle margin til venstre for metodens for-løkke (dvs: "for (int i=0; i<count; i++) {"). Så fremkommer et STOP-skilt.
  Luk vinduet, og opret et objekt af klassen "Demo". Kør dets metode "loop(4)". Der sker så det, at 2 nye vinduer åbnes med implementation og debuggeren. Afviklingen af koden i forbindelse med kaldet af metoden "loop" er standset ved STOP-linien.
  Nu kan du se værdien af variable: "instance"-variable hører til objektet, og "local"-variable er defineret i metoden "loop".
  Herefter kan du (single)steppe gennem resten af koden. Tryk på "Step" i debuggeren, og du kommer 1 linie længere i kode-afviklingen. Læg mærke til, at variablene opdateres hver gang. Når det hele færdigt, så åbnes et vindue med resultatet!
  En debugger er således velegnet til at finde fejl i kode!
  Fjern STOP-tegnet, luk implementation-vinduet og debugger-vinduet, og kør igen metoden "loop(4)". Så får du resultatet straks.

  Dobbeltklik på klassen "Demo", og der åbnes igen vinduet med implementation.
  Vælg i øverste højre hjørne: interface (frem for implementation).
  Efter nogle sekunder har BlueJ genereret klassens API (Application Programming Interface), der er et HTML-dokument (m. hyperlink), som opskriver klassens constructors og metoder incl. parametre - først på oversigtsform, derefter mere detaljeret.
  API bruges, når man skal anvende en klasse, som andre har konstrueret. API viser på en letforståelig måde metoder og parametre til kaldene.