Opgavesæt

Klasser/objekter i JavaScript

 1. Køre 3 eksempler på klasser og objekter i JavaScript
  Kør de 3 eksempler: taeller, stak og buffer
  Højreklik og kik på kildekoden.
  Hvordan oprettes objekterne, og hvordan kaldes objekternes metoder?
  Bemærk at de 2 oprettede objekter er helt uafhængige af hinanden!
  - de bruger samme metoder, men tingene holdes adskilt.

 2. Lave egne metodekald
  Hent JavaScript-filen "taeller.js", som inkluderes som ekstern scriptfil i HEAD af "taeller.htm".
  Hent også "taeller.htm".
  Opgaven er nu at ændre "taeller.htm", så du opretter en modulo 4 tæller, og en række op/ned-tællinger, som kan overbevise dig om, at systemet virker!

 3. Ændre klassen "modulo_taeller" til en almindelig "taeller"
  Du skal ændre filen "taeller.js", så der er tale om en almindelig tæller, som bare tæller op eller ned.
  Dvs. du skal ændre kommentarer, constructorparameter, fjerne attribut og diverse kodelinier, som nu er overflødige.
  Gem filen, og lav en ny "taeller.htm" til at teste ændringen med.
  Løsning: taeller2.htm (som anvender taeller2.js)

 4. Forbedre "buffer"-klassen
  Implementeringen af "buffer"-klassen er primitiv:
  - ingen begrænsning på bufferstørrelsen
  - bufferen optager mere og mere memory efterhånden som der fyldes tegn i den, selv om der fjernes tegn med metoden "pop()"!
  Du kunne forbedre klassen på følgende punkter:
  - ændre constuctoren, så den har en parameter "antal_pladser", der er det maximale antal tegn i bufferen
  - indføre en metode "fuld()", som returnerer værdien "true", hvis bufferen er fyldt op, eller "false"
  Løsning: buffer2.htm (som anvender buffer2.js)