Datalogi mellemniveau, Helsingør GymnasiumPlan for repetition i 2g (årets sidste timer)

Mandag d. 13. maj: aflyst pga. ekskursion i 2FYS
Torsdag d. 16. maj: HTML + CSS + projektopgave 1
Mandag d. 20. maj: fri (2. pinsedag)
Torsdag d. 23. maj: Javascript + projektopgave 2
Mandag d. 27. maj: Java

Medbring de relevante bøger, noter osv.
Vi træner emnerne, og kikker på mulige eksamensspørgsmål.
Kik i læst pensum og i eksamensopgivelser!