Assembler


Ideen i et assembler-program er at gøre programmeringen lettere ved at indføre: Softwaren skal så selv oversætte (compile) til maskinkode.

EKSEMPEL: