Øvelser i kapitel 2, "DAVID"


Øv 2.3 (Eks. 2.2):
Indtast maskinkoden direkte i memory (lagercellerne).
Tryk på "Nulstil" for at sikre, at P=0 (Programtæller) og A=0.
Gem filen på J-drevet i en mappe. F.eks. J:\Datalogi\David\Øvelser\2-3.ddc
Køres i "Step".
NB: "Nulstil"-knappen fører ikke lagercelle 6 tilbage til startværdi. Derfor er det smart at have gemt filen, så kan den hentes frem igen.
Løsning:   2-3.ddc


Øv 2.4:
Nustil hele WinDavid ved "Filer", "Nulstil", "Alt", eller vælg "Filer", "Ny".
Indtast maskinkoden direkte i memory (lagercellerne).
Check indtastningen ved at ændre visning i Lager-vinduet: "Format", "Ass. koder"! Stil tilbage.
Hiv i Lager-vinduet forneden, så du kan se lagercellerne fra 0 til 24.
Gem filen.
Kør programmet med "Run". Hvad sker der?
Hent programmet igen (så cellerne 20-22 føre tilbage til startværdi). Brug også "Nulstil".
Kør programmet i "Step". Forklar hvad der sker.
Løsning:   2-4.ddc


Øv 2.5:
Ændrer visningen i Lager-vinduet til symbolsk maskinkode: "Format", "Ass. koder".
Indtast den symbolske maskinkode direkte i memory (lagercellerne).
Gem filen.
Kør programmet ("Run" eller "Step").
Prøv med lagerets visningsformat i Decimal eller Assembler kode.
Hvad laver programmet egentlig?
NB: hvad sker der, når summen i lagercelle 9 overstiger 99?
Hvad sker der, når man taster et negativt tal ind?
Løsning:   2-5.ddc


Eks 2.6:
Indtastes og køres.
Hvad laver programmet?
Hvad rummer lagercellerne 10, 11, 12?
Løsning:   2-6.ddc
Udvid programmet, så det udskriver summen af de 5 tal til slut.
Løsning:   2-6-2.ddc


Øv 2.7:
Hent programmet fra øv 2.5 og ret det til, så det i stedet for summen af tallene udskriver antal tal, som er indtastet.
Løsning:   2-7.ddc


Øv 2.8:
Her hentes en instruktion og behandles som data!
(dualitet mellem data og program).
Løsning:   2-8.ddc


Øv 2.9:
Også her arbejdes med, at programmet ændres under gennemløb!
Løsning:   2-9.ddc