Gymnasiet: eksamen og IT


Onsdag d. 5. marts 2003.


Folketinget har i sidste uge haft forespørgselsdebat om reform for ungdomsuddannelserne, herunder det almene gymnasium.
Der er snakket og skrevet en hel del om nye eksamensformer. Det betyder f.eks. konkrete tiltag som gruppeeksamen - og det er højst tiltrængt, så der kan komme en bred vifte af eksamensformer. Men jeg savner, at der skrives mere konkret om, hvordan eksamen tilpasser sig de tekniske muligheder, som moderne informationsteknologi muliggør. Det er der mig bekendt ikke gennemført særlige forsøg med i det almene gymnasium. Nedenfor vil jeg skitsere nogle muligheder, som bør være realiteter, når gymnasiereformen starter i august 2005 - altså første eksamen om godt 3 år.

Først og fremmest skal alle eksamensopgaver udleveres ved eksamen på elektronisk form ud over den velkendte papirudgave. Den elektroniske udgave kan være i form af CD-rom eller et lukket website. Man kan naturligvis ikke undvære papirudgaven, som er suveræn til overblik og tankeproces. Derimod giver en elektronisk udgave mere fleksibilitet og mulighed for at spare tid på triviel afskrift. Eleven skal således kunne kopiere teksten fra den stillede opgave og indsætte den i sin besvarelse. Tilsvarende skal eleven kunne klippe grafik og tabeller ud af den stillede opgave. Dette er naturligvis noget man skal træne i den daglige undervisning, så det bliver en del af den moderne arbejdsmetode, hvor en PC bruges til at sammenskrive en besvarelse.

Men dette er blot papiropgaven sat strøm til. Man kan gå langt videre ved eksamen, hvis man udnytter IT's mange muligheder.
Eksempler:
Man kunne også forestille sig, at eleverne i matematik til eksamen fik nogle enkle træningsopgaver, som kun stilles elektronisk - og hvor eleven afleverer elektronisk. F.eks. i form af en krypteret fil, som direkte sendes til en database i ministeriet via et login - her kunne man passende anvende digital signatur. På den måde kunne simple redskaber bedømmes automatisk med umiddelbart respons til eleven.
Den slags opgaver kan naturligvis ikke stå alene i faget matematik. Der skal også være opgaver med større dybde og krav om tænkning. Disse skal selvfølgelig rettes af lærere af kød og blod.

Ligeledes bør den store skriftlige opgave i 3g moderniseres.
Den fungerer nu som en glimrende træning i at arbejde selvstændigt med et stort emne i en hel uge. Planlægningen i tiden før, fremskaffelse af litteratur osv. Kort og godt bliver eleven mere parat til at studere på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor alt ikke er gennemtygget af læreren.
Men opgaven skal moderniseres, så det bliver lovligt at aflevere produktet på anden måde end papir. Eleven bør kunne aflevere på elektronisk form - som en hjemmeside, PowerPoint-præsentation, multimedieprodukt etc.

Kort og godt: gymnasiereformen SKAL have disse IT-elementer med. Problemet er, at der bare ikke er særlig meget viden opsamlet på dette område via forsøg. Men så er det bare om at komme i gang!
Og politikerne skal have mod på at stille det som krav fra 2005. Ellers vil IT ikke være en naturligt værktøj hos gymnasielever og lærere!Steen Toft Jørgensen

lektor og datavejleder Helsingør Gymnasium
IT-konsulent Amtscentret for Undervisning, Hillerød
bestyrelsesmedlem i Datalærerforeningen