Lovlighed på nettet?IT-retten - professor, dr. jur. Mads Bryde Andersens 989-siders lærebog på nettet.


Personoplysninger på skolens hjemmeside

Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende afgørelser fra Datatilsynet vedr. lovligheden af personoplysninger på skolers hjemmeside.
Det hele er underlagt den nye lov om behandling af personoplysninger fra 2000 (med ændring af 2001). Populært kaldet Persondataloven.
Se nærmere hos: Datatilsynet (populær udgave) eller Retsinfo (officiel udgave).
Reglerne er meget skrappe. Man kan ikke indsamle oplysninger elektronisk til ét formål, og så bruge dem til et andet bare fordi det er bekvemt.
Man kan ikke løse problemstillingen ved at anvende passive tilsagn. Man skal aktivt spørge personerne om lov. Helvedes besværligt, men sådan er juraen.
Derfor kan jeg ikke se, hvordan man skulle kunne implementere fremvisningerne via udtræk fra GAS. Fordi noget kan lade sig gøre teknisk ved brug af IT, så er det ikke nødvendigvis lovligt.

BOSS Informatik har dog fået tilladelse til at lægge oplysninger ud på nettet vedr. bogudlån på skoler, gymnasier mm. Der er dog den vigtige pointe, at eleverne anvender personlige password til at logge ind og se deres lån.

Bladet Folkeskolen havde d. 27. februar 2003 en artikel: "Skoler bryder loven".


Ophavsret til materiale på nettet

Man må ikke kopiere andres materiale og lægge det på nettet - blot fordi det er let med den moderne IT-teknologi!