FYSIK højniveau


Litteratur anvendt

Grundbog:
"Fysikkens Verden 3 - mekanik, elektricitet og magnetisme, kerne- og partikelfysik"; Finn Elvekjær & Børge Degn Nielsen, Gjellerup & Gad, 1. udgave, 2. oplag, 1992.

Supplerende bøger:
"Fysikkens spor"; Claus Christensen, Carsten Claussen & Bjørn Felsager, Gyldendal, 1. udgave, 1. oplag, 1990.
"Atomer og kvarker - den nye fysik", hæfte, 1991.

Projektbog:
"Vand - under overfladen"; Torben Amtrup, Arne Johansen & Ole Trinhammer, Gyldendal, 1. oplag, 1996.

Noter:
"Eksperimentelt kursus ved DR-1"; RISØ,1996.
"RISØ-noter"; Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium.
"Skibes fremdrivningsmodstand"; Institut for Skibs- og Havteknik, DTU.
"9 stk. øvelsesvejledninger"; Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium, 1997.

Bøger til skr. opgaver og rapporter:
"Eksamensopgaver i fysik 1991-1993"; Fysikforlaget, 1. udgave, 1993.
"Kompendium i fysik"; F&K-forlaget, 4. udgave, 1990.
"Databog fysik & kemi"; F&K-forlaget, 10. udgave.