FYSIK højniveau


Eksempler på 3. årsopgaver i fysik

Oversigt over opgavetitler (over 500 stk!):

1. Optisk kommunikation (u).
2. Radioaktivitet i hverdagen og dens effekt på mennesket (u).
3. Aerodynamik. Kræfterne på et legeme, som anbringes i luftstrømmen (u).
4. Spektralanalyse med anvendelse til kvantitativ og kvalitativ analyse (u).
5. Elektronens ladning og masse (u).
6. Friktion. Hastighedsuafhængig og hastighedsafhængig gnidningskraft (u).
7. Raketfysik. Opsendelse af raketter (m).
8. Astronomi. Stjernelyset (m).
9. Solsystemet. Planeternes bevægelse (m).
10. Kosmologi. Big Bang, Hubbles lov og bestemmelse af G (HF,m).
11. Eksperimentel undersøgelse af udvalgte bevægelser (HF,u).
12. Maastiltrækning. Newtons gravitationslov (HF,m).
13. Astronomi. Stjernes udvikling, størrelsesklasse, H-R-diagram. Undersøg lysstyrkens afhængighed af afstanden og mål liniespektrum (HF,m).
14. Magnetisme. Målemetoder, Hall-sonde, magnetfelt om stangmagnet, jordfeltet og nogle teknologiske anvendelser af magnetisme (HF,m).
15. Verdensbilledet (HF,m).
16. Fission (HF,m).
17. Atom - og kernefysik. Atommodeller, energiniveauer og spekte (HF,m).
18. Atom - og kernefysik. Atomets opbygning, radioaktive henfald, henfaldsloven og absorption (HF,m).
19. Universet. Big Bang, Universets opbygning, galakser, rødforskydning, Hubbles lov og stjernetyper (HF,m).
20. Historisk udvikling i boligens lyskilder og disses fysiske egenskaber (u).
21. Detektion af alfa- og beta-stråling (u).
22. Prismekikkerten (u).
23. Ækvatorealt opstillet kikkert (u).
24. Svingninger - herunder torsionssvingninger (u).
25. Induktion - herunder højttaleren (u).
26. Lyd - herunder resonans og musikinstrumenter (u).
27. Optiske fibre/signaloverføring (u).
28. Laserfysik/holografi (u).
29. Solen (m).
30. Transistoren (m).
31. Styring med computer (u).
32. Gravitation (m).
33. Vekselstrøm. Impedans og faseforskydning (m).
34. Svingninger i mekaniske systemer. Penduler (m).
35. Varmestråling (m).
36. Vekselstrøm (m).
37. Digitalelektronik (m).
38. Rumfartens fysik. Raketfysik (m).
39. Solens elektromagnetiske stråling (m).
40. Flyvningens fysik. Aerodynamiske undersøgelser på flyplaner (m).
41. Aerodynamiske undersøgelser af sejl (m).
42. Geometrisk optik (m).
43. Luftmodstand (m).
44. Kvantemekanik. De historiske og erkendelsesmæssige sider ved kvantemekanikken og Bohr-Einstein diskussionen (m).
45. Faldslodapparat til vejmålinger (m).
46. Operationsforstærkeren (m).
47. Glødelampen (HF,m).
48. Stråling og miljø (HF,m).
49. Nedsættelse af de kulfyrede kraftværkers energiproduktion (HF,m).
50. Kosmologi og kernefysik (HF,m).
51. Kosmologi og kernefysik (HF,m).
52. Optik. Linseformlenm, brydningsloven, øjet, briller mm. (HF,m).
53. Astrofysik (HF,m).
54. Alternative energisystemer (HF,m).
55. Lys (m).
56. Gas- og varmluftballoner (HF,m).
57. Universets skabelse og udvikling (HF,m).
58. Bevægelse i et homogent kraftfelt (HF,m).
59. Energi (HF,m).
60. Røntgenstråling (HF,m).
61. arme og bevægelse (HF,m).
62. Kernekraft og sikkerhed (HF,m).
63. Projektiler og luftmodstand (l).
64. Opdrift på flyvinge (l).
65. Reaktorfysik (l).
66. Stjerners udvikling (l).
67. Tidevand (l).
68. Modulation af radiobølger (m).
69. Kosmologi (m).
70. Touchskærm (m).
71. Elementarpartikelfysik (m).
72. Kosmologi (m).
73. Projektils banekurve (m).
74. Kvantefysikkens udvikling, herunder partikel-bølgedualitet (m).
75. Vandret skud med luftgevær (m).
76. Fysik i tennis (m).
77. Holografi (m).
78. Varmepumpen (m).
79. Lyd. Lydens hastighed Ved forsk. temperaturer, resonans i rør, dB-skala, afstandslov og lydniveauet falder med tykkelsen af absorberende lag (m).
80. Radon i boligen (m).
81. Elementarpartikelfysik (m).
82. Elektronik (transistorer) (m).
83. Solvarme og solvarmeanlæg (m).
84. Kernefysik. Kernekraft, anvendelse af isotoper og virkningstværsnit (m).
85. Laser (m).
86. Bevægelse af et skib (m).
87. Raketter og rumfart i solsystemet (m).
88. Undersøgelse af b-henfald (m).
89. En - og tefaset vekselstrøm (m).
90. Induktion (m).
91. Gnidningsmodstand i luft (m).
92. Aerodynamik (u).
93. Sejlbåden (u).
94. Vindenergi (u).
95. Hohman-baner (u).
96. Stjerner (m).
97. Kosmologi. Big Bang, Universets heliumindhold, Friedmanns teorier om universets fremtid og superstrengteorien (m).
98. Målimg af hastigheder (m).
99. He-Ne laserens princip og dens anvendelse til interferens-forsøg (m).
100.Måling af resistans med AMIGA og anvendelse heraf (m).
101.Partikel-bølge dualitet (m).
102.Omsætning mellem kinetisk og potentiel energi (m).
103.Det tidlige univers (m).
104.Den specielle relativitetsteoris baggrund og nogle af dens konsekvenser (m).
105.Makroskopiske stødprocesser (m).
106.Laseren og dens anvendelsesmuligheder (m).
107.ADA-konvertering (m).
108.Laser og holografi (m).
109.Gravitation med særlig henblik på Newton og hans teorier (m).
110.Aerodynamik med særlig henblik på opdrift og modstand af flyplaner (m).
111.Røntgenstråling - røntgenspektret (m).
112.Røntgenstråling
113.Krystaller
114.Evighedsmaskiner
115.Varmestråling - strålingslovene
116.Stive legemers bevægelse
117.Fusion og perspektivering af udviklingen inden for fusionsvidenskaben
118.Polariseret lys
119.Elementarpartikelfysik
120.Digital elektronik og computerstyring
121.Magnetisme
122.Solceller
123.Sorte huller
124.Røntgenstråling
125.Gasers fysik
126.Røntgenstråling
127.Gnidning - aerodynamik
128.Atomets opbygning - spektre
129.Digiatal elektronik/Computerens fysik
130.Atomfysik-Kvantemekanik-Elektronen
131.Lysets udbredelse
132.Kosmologi
133.Gammaspektroskopi
134.Laseren
135.Elektronens partikel og bølgedualitet
136.Undersøgelse af laserlys fra en He-Ne-laser.
137.RCL-kredsløb
138.Termodynamik. Herunder varmepumper, dampmaskiner og varmekraftmaskiner
139.Operationsforstærkeren
140.Microtræner 2 - computerstyret termostat
141.
142.Partikel eller bølge
143.Modstandsmåling NTC, PTC
144.Verdensbilleder, Aristoteles, T.Brahe og Hubble
145.Aerodynamik
146.Astabil multivibrator
147.Lysets bølgenatur
148.Røntgenstråler, absorption, Ka, Kb, NaCl, LiF
149.Solenergi, pyranometer og solfanger
150.Stjerners lysudsendelse, Stefan Boltzmanns lov og Plancks strålingslov
151.Stive legemers dynamik, cykelhjul og gyro
152.Elektronen
153.Højttaler
154.Lyset
155.Mundingshastighed og banekurve for luftgevær
156.Måling af gnidningskræfter ved bevægelse i luft og vand
157.Målinger på harmoniske svingninger
158.Computersimulering af kernekraftværk og målinger på Risø's reaktor DR1
159.Måling på fotovoltaisk panelog på vindmølle
160.Afstandsbestemmelser i Universet
161.Kvantemekanik
162.Styrke og nedbøjning (HF)
163.Stjerneudvikling
164.Astronomi - Månen
165.Transistoren (HF)
166.Universet
167.Dykkerfysik
168.Tjernobyl-ulykken
169.EDB--opsamling af fysiske måledata
170.Solcellers fysik
171.Stive legemers fysik
172.det expanderende univers
173.Helsefysik
174.Forstærkerfysik
175.Historisk fysik: Newtons love
176.Planetbaner
177.Partikel-bølge dualitet
178.Højttaleren
179.Elektron - og atomfysik
180.Kvantefysik/relativitetsteori/paradokser
181.Radioaktivitet/radondøtre
182.Energi
183.Reaktorfysik
184.Vindmøller
185.Aerodynamik
186.Mekanik - specielt impulsbevarelse (HF)
187.Bølger - specielt lydbølger (HF)
188.Optik (HF)
189.Kernefysik, aktivering med neutroner (HF)
190.Vekselstrøm, transformatoren (HF)
191.Ellære med henblik på anvendelse i biler
192.Vektorers anvendelse i mekanik (HF)
193.
194.Fysiske principper i kampkunst (HF)
195.Penduler
196.Radioaktivitet
197.Belysning
198.Klassisk optik
199.Lys
200.Einsteins specielle relativitetsteori
201.Polarisationsegenskaber af lys
202.Anvendelse af røntgenstråling
203.Laseren
204.Laser (holografi)
205.Mekanik (Raketter, satellitter og drabanter)
206.Atom- og kernefysik
207.Aerodynamik
208.Forbrændingsmotoren
209.Dampmaskiner
210.Solceller
211.Vindmøller
212.Losmologi med særlig henblik på bestemmelse af Hubble-konstanten
213.Magnetfelter
214.Mekanik
215.Mekanik
216.Relativitetsteori
217.Kondensator og spole
218.Lys
219.Kræfter på legemer i luft - og væskestrømme
220.Gravitation, gravitationsfelt, banekurver
221.Laseren og dens brug til fysiske målinger
222.Superledning
223.Resistans og superledning
224.Gnidningskræfter
225.Vindmøller
226.Månens fysik
227.Big Bang - teorien
228.Lysets hastighed
229.Lysledere
230.Højttaleren
231.Astrofysik
232.Astrofysik (HF)
233.Radioaktivitet
234.Solenergi (HF)
235.Stjernernes udvikling (HF)
236.Solvarmeanlæg og vindmøller
237.Termisk energi
238.Keplers love
239.Kvantefysik
240.Elementarpartikler
241.Radioaktivitet i vore omgivelser
242.Varmestrømme og k-værdi bestemmelse for rockwool og flamingo
243.Big Bang teorien
244.Kosmologi
245.Partikel-bølge dualitet og stråling
246.Højttalerens opbygning og virkemåde
247.Raket- og satellitbevægelse
248.Varmeenergi
249.Gammastråling
250.Sfærisk astronomi
251.Stjerner
252.Gnidning
253.Ioniserende stråling og dens biologiske virkning
254.Lysbøjning i enkelt- og dobbeltspalte
255.En eksperimentel undersøgelse af en elektrodynamisk højttaler
256.Radon i boligen
257.Stjerners struktur og udvikling
258.Fission
259.Vekselspænding
260.Polariseret lys
261.Den tidlige kvantemekanik
262.Astronomi
263.Laseren
264.Lyd
265.Kosmologi
266.Kommunikation med radiobølger
267.Reaktorfysik
268.Den elektrodynamiske højttaler
269.Komponenter i vekselstrømskreds
270.Svingninger (m)
271.Stående bølger
272.Beregning af banekurver v.hj.a.EDB
273.Afstandsmålinger i rummet
274.Gravitationskonstanten. Gravitationel afbøjning af lys
275.Neutronaktivering
276.Transistoren. Operationsforstærkeren
277.Kapacitet
278.Atommodeller - og Bohrs atomteori
279.Kaos i fysiske systemer - Lorentz ligningerne
280.Røntgenstråling
281.Kaos i torsionspendulet
282.Kastebevægelsen
283.Eksperimentel undersøgelse af udvalgte bevægelser ved hjælp af V-scope
284.Vekselstrøm (HF)
285.Astrofysik og kosmologi
286.Atomenergi
287.Luftmodstand
288.Støj og støjbekæmpelse
289.Radioaktivitet
290.Mikrobølger
291.Inertimoment og stive legemers bevægelse
292.b- og g-henfald
293.Vekselstrøm (komponenter i kredsen)
294.Jorden
295.Holografi
296.Friktion
297.Vekselvirkning mellem gammastråling og stof
298.Boblekammerbilleder
299.Transistoren
300.Newtons love
301.Energilagring i individuelle transportmidler
302.Ladede partikler i elektriske- og magnetiske felter
303.Inertimomenter
304.Energikvalitet
305.Svingninger og rotation af udstrakte legemer
306.Hvide dværge og supernovaer
307.Komponenter i vekselstrømkreds
308.Raketfremdrift og raketbevægelse
309.Gammastrålings vekselvirkning med stof
310.Ligevægtsbetingelser for et stift legeme
311.Jupiter og Galileis opdagelse af jupitermånerne
312.Optik med særligt henblik på vand og vandige opløsningers optiske egenskaber
313.Astrofysik
314.Kerneenergi
315.Atombomben
316.Digitalelektronik
317.Lyslederoptik
318.Astrofysik
319.Mekanik - Newtons - og Keplers love
320.Astrofysik (stjernemodel)
321.Elementarpartikler
322.Big Bang
323.Linser
324.Computer fysik
325.Den specielle relativitetsteori
326.Franck og Hertz's forsøg
327.Fusion
328.Interferensforsøg med laseren
329.Kernekraft
330.Røntgenspektroskopi
331.Solen
332.Stød
333.Tyngdepunkt og inertimoment
334.Atomfysikkens tidlige historie (l)
335.Reaktorfysik (l)
336.Penduler (l)
337.Vekselstrøm - "RLC-Kredsløb" (l)
338.Big Bang modeller (l)
339.Den specieller relativitetsteori (l)
340.Fysik i vind
341.Eneriomsætninger i forbindelse med cykling (l)
342.Anvendelse af laserlys (l)
343.Stive legemers bevægelse (m)
344.Kapacitorens og induktorens centrale rolle i kredsløb til radiomodtagning (m)
345.Raketfysik (m)
346.Refleksion, brydning og dispersion (m)
347.Ballonflyvning (m)
348.Sammensatte legemers bevægelse (m)
349.Lys og egenskaber ved lys (m)
350.Induktion (m)
351.Relativitetsteori (m)
352.Fotoceller og vindmøler (u)
353.Bohr`s atommodel og partikel-dualitet (u)
354.Kernespaltning og kernekraft (u)
355.Afstandsbestemmelser i universet (u)
356.Harmoniske svingninger (u)
357.Gnidningskræfter (U)
358.Mundingshastighed og projektilbane for et luftgevær (u)
359.Energiomdannelse og kraftvarmeproduktion (HF,m)
360.He-Ne-laseren (HF,m)
361.Atomkraftværk (HF,m)
362.Solsystemet (HF,m)
363.Bilers tændingsanlæg (HF,m)
364.Gassers forhold (HF,m)
365.Deformerbare legemers mekanik(m)
366.Elektronik (m)
367.Astrofysik (m)
368.Niels Bohr`s atomteori (m)
369.Solen(m)
370.Stive legemers mekanik (m)
371.Kosmologi (m)
372.Energi/varme (m)
373.Den specielle relativitetsteori (m)
374.Atomfysik/kvantemekanik (m)
375.Relativistisk partikelfysik (m)
376.Afstandsbestemmelse i Universet (m)
377.Solfangeren (m)
378.Solceller (m)
379.Kvantemekanik (m)
380.Energiomdannelse (m)
381.Gravitationskræfter (m)
382.Vindmøller (m)
383.strofysik (m)
384.Universets opbygning (m)
385.Mekanik - stødprocesser
386.Gnidning i væsker og luft
387.Bølger - sort legeme stråling
388.Optik
389.Kernereaktorer
390.Roterende legemers fysik
391.Bølgelære
392.Kernefysik
393.Atomfysik
394.Bølger
395.Astrofysik (HF,u)
396.Elektronik (HF,u)
397.Elektromotorer (HF,u)
398.Kosmologi (HF,u)
399.Elektronik (HF,u)
400.Kernefysik (HF,u)
401.Gravitation
402.Lys
403.Niels Bohrs atommodel
404.Vindmøller og vindenergi
405.Bohr og Bohrs atommodeller (l)
406.Kritisk masse og universets massefordeling (l)
407.Universmodeller (l)
408.Relativitetsteori (l)
409.Solens fysik (l)
410.Varmeværk/kraftvarmeværk (l)
411.Striden om jordens placering og form (l)
412.Digitalelektronik (m)
413.Gasfysik (m)
414.Kerne- og partikelfysik (m)
415.Relativitetsteori (m)
416.Astronomi (m)
417.Astronomi (m)
418.Astronomi (m)
419.Vindmøller, aerodynamik (m)
420.Aerodynamik (m)
421.Lys (HF,m)
422.Aerodynamik (m)
423.Hydrodynamik (m)
424.Universets udvikling (m)
425.Astronomi (m)
426.Elektronik (m)
427.Kosmologi (m)
428.Elementarpartikler (m)
429.Laseren (m)
430.Aerodynamik (m)
431.Lydbølger (m)
432.Kvantemekanik (m)
433.Digitalteknik (m)
434.Momenter (m)
435.Geofysik/bølger (m)
436.Kernefysik (m)
437.Laseren (m)
438.Elementarpartikler (m)
439.Radiobølger (m)
440.Elektromagnetiske felter (l)
441.Analyse af overtoner for henholdsvis savtak- og firkant kurveform (m)
442.Dateringsmetoder (l)
443.Mekanik: Inertimomenter og eksperimentel måling heraf (m)
444.Kvantemekanik: Kvantiserede systemer og partikel-bølge dualitet (m)
445.Astronomi: Galakser (m)
446.Gravitation (u)
447.Galilei (m)
448.Kerneenergi (m)
449.Astronomi: Afstande i Mælkevejen (m)
450.Mekanik - Galilei (m)
451.Vindenergi (m)
452.Svingninger (m)
453.Datafangst af lyd (m)
454.Gravitation (m)
455.Laseren (m)
456.Ellektronens partikel-bølgedualitet (u)
457.Undersøgelse af laserlys fra en He-Ne-laser (m)
458.RCL-kredsløb (u)
459.Termodynamik: Varmepumper, dampmaskiner og varmekraftværker (u)
460.Operationsforstærkeren (m)
461.Computerstyret termostat (m)
462.Partikel-bølge dualitet (m)
463.Archimedes, historisk og eksperimentelt (m)
464.Supernovaer (m)
465.Solsystemet (m)
466.Mekanik: Bilens fysik (m)
467.Radioaktivitet: Betaspektroskopi (m)
468.Penduler, historisk og eksperimentelt (m)
469.Kørestolsmekanik (m)
470.Vindenergi (u)
471.Raket- og jet-motorer og disses virkemåde (m)
472.Den specielle relativitetsteori og dennes indflydelse på det fysiske verdensbillede (m)
473.Kaos (m)
474.Forbrændingsmotoren (m)
475.Kunstig intelligens (u)
476.Massetiltrækning ig planetbevægelser (m)
477.DataKommunikation (m)
478.Verdensbilleder (m)
479.Kommunikation (m)
480.Periodiske fænomener (m)
481.Flyvningens historie og fysiske baggrund (m)
482.Astronomi: Rødforskydning og Big Bang (m)
483.Resonansfænomener (m)
484.Elementarpartikler (m)
485.Relativitetsteori (m)
486.Partikel-bølgedualitet (m)
487.Astandsbestemmelse i verdensrummet (m)
488.Radioaktive stoffer (m)
489.Fusion (m)
490.Mikrobølgeovnen (m)
491.Kommunikationsmidler (m)
492.Naturkonstanter (m)
493.Væskers overfladespændinger (m)
494.Stød (m)
495.Astronomi: Universets udvikling (m)
496.Aerodynamik: Kræfter på en flyvinge (m)
497.Vindmøller (m)
498.Gnidning i luf0t og væsker (m)
499.Elektriske komponenter i vekselstrømskredsløb (u)
500.Partikelfysik og analyse af boblekammerbilleder (m)
501.Partikel-bølge-dualitet. Kvantemekanik (m)
502.Radioaktivitet og atombomber (m)
503.Resistans og superledning (m)
504.Transistoren og operationsforstærkeren (m)
505.Kaos-teori (kaotiske, dynamiske systemer) (m)
506.Verdensbilledets udvikling (m)
507.Optik/lys - regnbuen (m)
508.Datering (Kulstof-14) (m)
509.Magnetfelter (m)
510.Manhattan Projektet (m)
511.Magnetfelter og vekselstrøm (m)
512.Astronomi: Krabbetågen (m)
513.Røntgenstråling (m)
514.Astronomi: Dobbeltstjerner (m)
515.Elektromagnetisk stråling og relativitet (m)
516.Dopplereffekt (m)
517.Periodiske svingninger (m)
518.Elektromagnetisme - vekselstrøm (m)
519.Kvantemekanik - pertikel-bølge dualitet (m)
520.Determinisme og Newton (m)
521.Astronomi - Tycho Brahe (m)
522.Atomare stødprocesser (l)