FYSIK højniveau


Eksamensopgivelser


TEORETISKE EMNER (10 STK.):

Sidetallene nedenfor uden lærebogsangivelse refererer til grundbogen:
Finn Elvekjær & Børge Degn Nielsen: "Fysikkens Verden 3", Gjellerup & Gad, 1992, 1. udgave.

  1. Bevægelser
  2. Impuls & stød
  3. Konservative kraftfelter
  4. Gravitation
  5. Kerneprocesser & elementarpartikler
  6. Elektriske felter
  7. Kapacitorer
  8. Magnetfelter
  9. Reaktorer inkl. RISØ-DR1 (dimensionen "teknologi og samfund")
  10. Skibes fremdrivningsmodstand (DTU/DMI) (dimensionen "teknik")


EKSPERIMENTELLE EMNER (8 STK.):

Fysikøvelser, hvor hele vejledningen og rapporten opgives til eksamen:
Læst pensum


Anvendt undervisningsmateriale

Intensivt:
Ekstensivt:
Ekskursioner

Se beskrivelse under "Eksperimentelt arbejde", "Længerevarende eksperimentelle forløb" (side 5/5).


Edb

Holdet har i høj grad anvendt IT i praksis. Især er der satset på internettet.

Eksperimentelt arbejde

Fysikøvelser:

Alle øvelser er lavet i en dobbelttime pr. øvelse ved alm. 'rundgangsform' (nr. 1,2,3 hhv. 5,6,7 hhv. 8,9,10).
Eneste undtagelse er nr. 4 [se beskrivelse nedenfor under "Længerevarende eksperimentelle forløb"].

Længerevarende eksperimentelle forløb:

De 2 fysikprojekter består af teorigennemgang, forsøgsudførelse samt rapportskrivning (omfattende). Projekternes teorigennemgang foregik i uge 39/40, den eksperimentelle del var på 2 hele dage i uge 41, og rapportskrivning fandt sted i uge 43 (1997).