Projekt - Samarbejde med erhvervsliv og højere uddannelser i Frederiksborg AmtBaggrund for projektet
Partnere
Konkrete mål
Plan og implementering