Fysikopgaver  Sæt nr. Opgaver Afleveringsdato Kommentarer
  1 E3, V17 (blå hæfte) mandag d. 3/9-2001  
  2 V21, E5, E6, E8 (blå hæfte) mandag d. 10/9-2001  
  3 V3, V10, B5 (blå hæfte) mandag d. 17/9-2001  
  4 V2, E12, B4 (blå hæfte) mandag d. 24/9-2001 E12: find resistiviteten i databogen
  5 V14, E14, B6 (blå hæfte) fredag d. 5/10-2001  
  6 V16, E4, E17, B2 (blå hæfte) torsdag d. 11/10-2001  
  7 B7, B8 (blå hæfte) mandag d. 5/11-2001 B8c: brug FPro
  8 V15, E9 (blå hæfte) mandag d. 12/11-2001 E9: brug FPro
  9 2.3, 5.2, 5.3 side 125-126
  i Fysikkens Verden 2
  mandag d. 14/1-2002 5.2: figur 5.5 skal være 5.3
  10 A1, A3, E13 (blå hæfte) mandag d. 21/1-2002  
  11 A2, A5, B9abc (blå hæfte) mandag d. 28/1-2002 A5c: brug formlerne A17 og A18 i Kompendiet
  A2, B9abc: brug FPro
  12 Opgaver fra "Fysik I Perspektiv på nettet" (Klima-hæftet):
  opgave 4
  opgave 5
  Samt opgave om radioaktivt henfald:
  henfald2.doc
  mandag d. 4/2-2002 Stefan Boltzmanns lov for stråling fra et absolut sort legeme:
  F = σ * T 4
  side 129 i "Fysikkens Verden 2"
  13 A6, A7, A15 (blå hæfte) mandag d. 25/2-2002  
  14 A11, A13, A17 (blå hæfte) mandag d. 4/3-2002 A17d: brug FPro
  15 opgave 1, 2, 3
  (fra "vejledende eksempler på nye eksamensopgaver", side 3-4)
  onsdag d. 13/3-2002 Opgave 1: brug at tned kan findes med formlen: dybde = 0.5 * g * tned2
  Brug TI83's solver-funktion til opgave 1 og 2, samt FPro i opgave 3
  16 A9, E16 (blå hæfte)
  opgave 4
  (fra "vejledende eksempler på nye eksamensopgaver", side 4)
  mandag d. 8/4-2002 Brug FPro i opgave 4