Typiske fejl i elevbesvarelser af den skriftlige årsprøve1. Ukrudtsdamper:
(b) Mange glemmer at beregne energien til opvarmning fra 15°C til 100°C.
2. Clipsependuler:
Man skal afsætte T 2 på 2. aksen - mange afsætter blot T.
Og så skal L omregnes til SI-enhed inden plotning i FPro, så kan k nemlig findes i SI-enheden: s2/m.
Der skal plottes i FPro - det er ikke hensigtsmæssigt blot at finde k ud fra et eksempel eller som gennemsnit at nogle beregninger.
3. Excitation af rubidium i to trin:
Overgangen er fra B til O - mange skriver fra O til B. Men lys udsendes, når elektronen falder til lavere energiniveau.
4. Kaliumindhold i bananer:
(a) Meget svært at opskrive reaktionsskema!!!!
40K henfalder til 40Ar - næsten alle tror, at stoffet hedder K (se på Z, dvs. antal protoner i kernen).
Og mange glemmer gamma-kvantet!
(b) Svært om man skal gange eller dividere med 11%.
(c) Alle 'glemmer' at 40K kun udgør 0,0117% af K indhold generelt (isotopen er altså ret sjælden).
Der skal laves 3 opslag i Databogen for fysik/kemi.
5. Solcelle:
(a) Mange har problemer med at tegne karakteristikken. Skal kun vise for I > 0.
Exponential-funktionen hedder "Exp" i FPro.
(b) Omregning fra cm2 til m2 er vanskelig. 1 cm2 = 10 - 4 m2.
(c) Den kan ingen regne!
U = R*I indsættes i solcelle-ligningen. Den har så én ubekendt, nemlig I.
Ligningen løses numerisk v.hj.a. TI-83 Math Solver eller Derive.
6. Vandstrøm gennem tynde rør:
(a) Kniber gevaldigt! Skal bruge at trykændringen er lig med massefylde*højdeforskel*tyngdeacceleration.
(b) Der skal plottes en graf med r4 på 1. aksen og Im på 2. aksen. Ud fra hældningskoefficienten for den bedste rette linie bestemmes viskositeten v.
Meget få kan løse dette - det skyldes bl.a. at man ikke laver enhederne om til SI-enheder. Det nytter ikke noget at have Im i enheden "g/min" - den skal laves om til "kg/s".