Fysik 3g højniveau pakkehold, Helsingør GymnasiumUndervisning: Timeoversigter Telefonkæde Kageliste Afleveringsplan for
opgaver & rapporter
  Fysikøvelser
Vejledninger
Skriftlig eksamen:
forsøg med IT
Terminsprøve
i marts 2003
3. års opgave
(SSO)
  Pensum til mundtlig
eksamen
Lektiehjælp Noter Modeller i mekanik
Hitman2 (PC-spil)
  Naturvidenskabs-
festival
BYG-DTU-besøg
Arena-kollaps
Gæstelærer
Chris Essex
MindMap-projekt
  Raket-fysik
Gæstelærer Hans Toft
Orienteringsmøde
for 9.-10. klasser
Valgfags-
orienteringsmøde
Elementarpartikler
  Repetition
Eksamenstræning
Evaluering af
undervisningen
   
Ekstra
aktiviteter:
Links Industri-stipendiet HCØ-dagene Ungdommens
Naturvidenskabelige
Forening (UNF)
  Åbent hus på
udannelses-
institutioner
Fysik-OL Unge Forskere  Undervisning:Placering af fysik-timerne (1. lektion: 8.10-9.45; 4. lektion: 13.55-15.50):


Afleveringsplan:


Fysikøvelser:


Skr. eksamens forsøg (UVM nr. fy-2003-skr-05): Forsøg med øget brug af IT


Terminsprøve (uge 13):


Pensum til mundtlig eksamen:


3. års opgave (SSO):


Lektiehjælp:


Noter:


Model i mekanik


Dansk Naturvidenskabsfestival (uge 40):


Projekt i uge 41: besøg på DTU


Gæstelærer (torsdag d. 31. oktober 2002):


MindMap-projekt:


Projekt raket-fysik:


Orienteringsmøde:


Valgfagsorienteringsmøde:


Elementarpartikler:


Ekstra elev-aktiviteterLinks:


Industristipendiet 2002:


H C Ørsted dagene 2002:


Ungdommens Naturvidenskabelige Forening:


Åbent hus på uddannelsessteder 2002/2003:


Fysikolympiade 2003:


Unge Forskere 2003: