Resultater fra forsøgene på BYG, DTU


Nedenstående målte tal blev indsamlet fra de 5 hold.
Ud fra gennemsnitsværdierne blev diverse potenser beregnet. Kan sammenlignes med angivne formler.
Tyngdeaccelerationen g sættes til 10 m/s2, så er det let at regne fra masse til kraft!

Bilag 1,2,3:
Normalt afsættes u som funktion af P, idet vi varierer P og måler resultatet på u!
Husk at afsætte 0 på akserne!

Bilag 5,6:
Værdiløst at afsætte i almindeligt koordinatsystem, når vi forventer en potensfunktion! Anvend i stedet for et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem
- eller endnu lettere FPro.
Husk at afsætte 0 på akserne!

Forsøg 3d (kipning):
Forklar, hvordan I holdt fast i bjælken, som stod på højkant.
Håndregel: kipning optræder, hvis:

l · h · b - 2 > 140

hvor b = bredde, h = højde, l = længde

Forsøg 3f,g,h:
Beskriv mønstret, som de lodrette striber danner, når der er tale om
én homogen bjælke hhv. to bjælker lagt oven på hinanden og hhv. to sammensømmede bjælker.Bjælkers nedbøjning:

Nedbøjningen umidt på midten af en bjælke, som er understøttet i enderne, og påvirket af kraften P på midten:

umidt = ¼ · E - 1 · l 3 · b - 1 · h - 3 · P

hvor b = bredde, h = højde, l = længde

Bøjningsstivheden (ifølge Navier) er: E · I,
hvor E er elasticitetsmodulet (fysisk størrelse) og I er tværsnittets inertimoment (geometrisk størrelse).


Bjælkers brudstyrke:

Brudstyrken Pbrud af en bjælke, som er understøttet i enderne, og påvirket af kraften P på midten:

Pbrud = 2/3 · fm · b 1 · h 2 · l - 1

hvor b = bredde, h = højde, l = længde

Konstanten fm = 60-100 M Pa (for træ).Faste størrelser:
b = 20 mm
h = 8 mm

Skema over u25 (mm):

længde l
(mm)
          Gennemsnit
u25 (mm)
400 1 1 4 2 2 2
600 9 7 8 7 7 8
800 29 14 20 17 18 19
1000 38 33 38 38 36 36

Giver γ = 3.16 dvs. γ = 3Faste størrelser:
b = 20 mm
l = 1000 mm

Skema over u25 (mm):

højden h
(mm)
          Gennemsnit
u25 (mm)
6 80 97 94   80 88
8 38 40 72 33 37 44
12 13 12 16 12 11 13
16 5 4 3 6 5 5

Giver α = -2.94 dvs. α = -3Faste størrelser:
b = 20 mm
l = 1000 mm

Skema over Pbrud (N):

højden h
(mm)
          Gennemsnit
Pbrud (N)
6 50 50   55 40 49
8 80 60 80 80 85 77
12 190 180 195 195 190 190
16 350 285 325 295 330 317

Giver δ = 1.95 dvs. δ = 2Søjlers bæreevne:

Psøjle = konstant · b 1 · t 3 · l - 2

hvor b = bredde, t = tykkelse, l = længde