Repetition & Eksamenstræning


Med udgangspunkt i opgivelserne til mundtlig eksamen gennemgår vi nogle af emnerne, og laver mindmaps over emnet.

Det er vigtigt, at kunne fremdrage det essentielle i emnet, og drage paralleller til andre emner, øvelser og stof.
Mht. fysikøvelserne, så skal man både gennemgå teorien bagved, forsøgets udførelse og behandlingen af dataene samt konklusion.
Til mundtlig eksamen får man 2 spørgsmål: et teoretisk, og en fysikøvelse. Spørgsmålene er parrede, så man ikke kommer op i noget, som ligner hinanden.

Mandag d. 7/4, 1. lektion:
EMNE: Termisk energi & varmekapacitet side 66-76, 84-88 (FV1). Mindmap: HTML-format   MMP-format

Torsdag d. 10/4, 1. lektion:
ØVELSE: Joules lov.
EMNE: Elektriske komponenter side 140-145(FV1). Mindmap: HTML-format   MMP-format

Fredag d. 25/4, 4. lektion:
EMNE: Spændingskilder side 146-152 (FV1). Mindmap: HTML-format   MMP-format
EMNE: Radioaktivitet side 153-157 (FV2).

Tirsdag d. 29/4, 1. lektion:
EMNE: Radioaktivitet side 158-163 (FV2) Mindmap: HTML-format   MMP-format