Placering af fysik-timerne i skoleåret 2002/2003Periode: vinterferie - påske

Uge Skematype Datoer og tider Indhold
7 VINTERFERIE    
8 A4 Tirsdag d. 18/2, 1. lektion
Torsdag d. 20/2, 4. lektion
18/2: Induktion (kap. 12)
20/2: Fysikøvelser
9 B4 Mandag d. 24/2, 1. lektion
Torsdag d. 27/2, 1. lektion
Fredag d. 28/2, 4. lektion
24/2: Opgaver retur, Siemens Arena, Raket-fysik (Banenote.pdf)
27/2: Raket-fysik (software) - PJ vikar
28/2: Fysikøvelser
10 A1 Tirsdag d. 4/3, 1. lektion
Torsdag d. 6/3, 4. lektion
4/3: Opgaver retur, eksamensopgivelser, Raket-fysik
6/3: Fysikøvelser
11 B1 Mandag d. 10/3, 1. lektion
Onsdag d. 12/3, 4. lektion
Fredag d. 14/3, 4. lektion
10/3: Gæstelærer Hans Olaf Toft, DARK
12/3: Raket-fysik (Banenote.pdf)
14/3: Kernereaktioner (kap. 8)
12 STUDIEPERIODE 2    
13 TERMINSPRØVER Torsdag d. 27/3, kl. 9-13 27/3: Terminsprøve
14 A2 Tirsdag d. 1/4, 1. lektion
Torsdag d. 3/4, 4. lektion
1/4: Terminsprøve retur, Elementarpartikler (website + hæfte)
3/4: Matematik og fysik i PC-spil
15 B2 Mandag d. 7/4, 1. lektion
Torsdag d. 10/4, 1. lektion
Fredag d. 11/4, 4. lektion
7/4: Opgaver retur , Repetition
10/4: Repetition
11/4: Ekskursion til IO Interactive
16 PÅSKEFERIE