1vfy Fysik, 2007-2008, Helsingør Gymnasium, SJAT1: "Energi og økonomi"

AT1-forløb 1v i uge 47 i 2007 med fagene samfundsfag (SA) ved TO og fysik (fy) ved SJ.
Der arbejdes med emner som: Kyoto-aftale, klima (global opvarmning), energiformer osv. Stoffet rummer faglige, etiske og politiske problemstillinger.
Tiltag skal vurderes ud fra kriterier som: CO2-påvirkning, økologiske/miljø-konsekvenser, økonomiske konsekvenser, teknisk muligt, prioriteringer osv..

Tidsramme:
Mandag-tirsdag: gennemgang af teorier mm., udlevere formuleringer af opgaverne, og grupperne.
Onsdag-torsdag: arbejde med powerpoint, lave brintbilforsøg i fysik.
Fredag: præsentation af produkterne (6 hold fremlægger).

Krav:
Hver af de 6 grupper skal fredag præsentere den overordnede problemformulering og de faglige problemstillinger (fysik og samfundsfag).
Præsentationen foregår via foredrag med brug af f.eks. powerpoint, tekster eller animationer fra bærbar PC vist på projektor for klassen.
Der afsættes 30 min. til hver gruppes gennemgang. Derefter spørgsmål, og evaluering fra lærere og klassen.
Det er vigtigt at gruppen fremstår samlet - ikke blot opdelt i delområder.
Holdinddeling og gruppeopgave i fysik og samfundfag


Historie

"Grænser for vækst" - Romklubbens bog fra 1972 om begrænsede ressourcer på jorden.
Brundtland-rapporten ("Vor Fælles Fremtid") - rapport fra 1987, hvor begrebet bæredygtighed blev højaktuelt.
Kyoto-aftalen - international aftale på COP3 i Kyoto (Japan) i 1997 om begrænsning af CO2-udslip.
IPCC klimapanel (global opvarmning) - international forskergruppe nedsat i 1988, barslet med 4 rapporter i 2007, heraf synteserapporten fra 16/11-2007.
Klimakonferencen COP15 - i december 2009 er Danmark vært i København.


Links til emner

Bæredygtighed:
Miljøministeriet, Bæredygtig udvikling

Kyoto-aftalen:
Folketinget ratificerer Kyoto-aftale - artikel i Børsen, 2002.
Kyoto Protocol - UNFCCC's officielle website om Kyoto-aftalen.

Klima:
Kraftig klima-advarsel fra klimapanel - DR nyhederne d. 16/11-2007.
Hedegaard: Klimarapport kan ikke overhøres - artikel i Politiken d. 17/11-2007.
Verdensnaturfonden presser regeringen - artikel i Politiken d. 17/11-2007.
FN's Klimapanel - et klart signal til Bali - Miljøministeriet d. 17/11-2007.
IPCC's 4 delrapporter 2007 - Miljøministriet.
Hovedresultater af IPCCs Fjerde Hovedrapport - Synteserapporten - Miljøministeriets danske sammenfatning.
DMI's videnssider om klima - drivhuseffekt, solpåvirkning, klimamodeller.

Kampagner:
SlukNu.dk - besparelser på el.
1 ton mindre - incl. en CO2-beregner.
Klimakaravanen - undervisningsmateriale primært til folkeskolen.
Leonardo DiCaprio - skuespilleren er aktiv omkring global opvarmning.
An Inconvenient Truth - Al Gores omtalte film.

Teknologiske begrænsninger af klimaskader:
Forsknings- og udviklings projekter om klimaændringer - DANVA (Dansk Vand– og Spildevandsforening) har udgivet en såkaldt klimakogebog. Vises i FlashPlayer, men kan derfra hentes i PDF-format.
Avancerede computermodeller skal forhindre nye oversvømmelser - artikel i Ingeniøren 18/11-2007 (GIS med 4 matematiske modeller: terræn, afløb, overflade, grundvand).

Sparetips:
Skrot ventilationsanlægget med DTU's nye varmeveksler
Tema fra fysik-undervisningen om spar-el

Samsø som en "vedvarende energi ø"
Samsø satser på energi i vind, sol og planter - artikel i Amtsrådsforeningens blad MANDAT.
Håndværkere som energi-ambassadører - Energistyrelsen.
Energiakademiet
Flashkort over Samsø VE-Ø - godt overblik.
Samsø Off-shore Wind Farm - vælg "Online" og se den aktuelle el-produktion fra vindmøllerne.

Biobrændsel og biobrændstof:
Hvad er biobrændstoffer - Oliebranchen i Danmark.
Biobrændsel og biobrændstof - Wikipedia DK.
Fyring med biobrændsel - Landbrugsinfo.
Forskning i Bioenergi - BioPress, bl.a. om 3. generations biobrændstoffer.
Wales opfører gigantisk flis-kraftværk - Ingeniøren d. 22/11-2007.

Vindmøller og vindenergi:
Vestas - verdens største vindmøllefabrikant (som er dansk).
Vindmølleindustrien i Danmark - en branche organisation.
Vind med Møller - Vindmølleindustriens interaktive website for børn.
Rundtur i vindkraftens verden
VindAtlas - RISØ's website, hvor man bl.a. kan hente vindatlas for Danmark.
Siemens sender kæmpemøller og solvarme til Spanien - Ingeniøren d. 22/11-2007.
Vestas laver forskningscenter i USA - DR Nyhederne d. 22/11-2007.

Solenergi:
Soldata - dansk firma ejet af Frank Bason (laver især udstyr til undervisning).
Time to concentrate - om CPV (Concentrated Photovoltaic, dvs. at lyset koncentreres på en solcelle).
Links over firmaer med solcelle-teknologi.

Brintsamfundet:
Brintpiller som energilager - 6 siders artikel fra DTU's Center for Sustainable and Green Chemistry.
Brint til brintpillen - fra Biocentrum DTU.
EMU om Brintsamfundet.
"Nye energiteknologier" - tidskriftet Kvant nr. 1 fra 2004.
"På ret kurs i den globale videnstrøm" - RisøNyt nr. 2 2004 om brintsamfundet.
Brændselsceller - Fysik i Perspektiv på nettet.
miniHYDROGEN - Undervisningsmateriale til Brintsamfundet (mange animationer).
h-tec - Education - producent af brintbilen.