Konstruktion af ny 400 kV el-forbindelse Hornbæk-Sverige


Transformatorstationer Udførelse og planer Energinet DK Svenska Kraftnät SE Specialskibe Mine tiltag Fotos og skærmklip

Aktuelt kort over eksport/import af el mellem Danmark og Tyskland/Sverige/Norge/Holland: https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
NB: Importen/eksporten på kortet ved Helsingør er via elforbindelsen ved Sommariva, da elforbindelsen ved Saunte er taget fra pga. fornyelsen.

Aktuel visning af skibstrafikken i området: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:12.544/centery:56.111/zoom:13
Gå ind i menuen "Layers" og vælg "Show Vessel Name", så får man vist skibenes navne.Fældningen i Hornbæk Plantage er synlig på Google Maps.
>

Kablerne går fra Saunte Transformatorstation til Sverige.


Transformatorstationer:De 2 transformatorstationer, som forbindes.
>

Transformatorstation ved Saunte, Danmark.


Transformatorstationen ved Grå Läge, Sverige.
>

Transformatorstationen ved Grå Läge, Sverige.


Følgende er udført:
I eftersommeren 2019 blev der ryddet en bred stribe skov i Hornbæk Plantage. Naturstyrelsen stod for den del.
Det kan ses på Google Maps, hvis man vælger satellit-visning!
I efteråret 2019 til februar 2020 blev der gravet røde plastrør ned.
De 40 cm tykke plastrør blev kørt frem til midt i plantagen, og her svejset sammen til lange rør.
De lange rør blev trukket ned til stranden af en traktor.
Der blev boret under vejen, og fra stranden et stykke ud i havet.
I rørene fra transformatorstationen i Saunte til stranden var der en kraftig stålwire.
I marts 2020 blev de 4 stk. 16 cm tykke sorte elkabler trukket fra transformatorstationen gennem rørene ned til stranden.
Kablerne var monteret på store tromler, som blev båret af en gravemaskine oppe på transformatorstationen.
Nede på stranden var den en specialtraktor, som kunne trække med 2-3 tons tryk for at få kablerne igennem rørene.
Sammen med elkablet blev der trukket et orange tomrør i hver af de 4 røde plastrør. Det skal anvende til at montere fiber igennem til internetforbindelser.
De 2 åbne gruber midt i skoven og ved strandvejen (på landsiden) er nu dækket til.

Planen i den kommende periode er følgende:


Energinet (DK):

Aktuelt kort over eksport/import af el mellem Danmark og Tyskland/Sverige/Norge/Holland: https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
NB: Importen/eksporten på kortet ved Helsingør er via elforbindelsen ved Sommariva, da elforbindelsen ved Saunte er taget fra pga. fornyelsen.

Energinet udfører projektet ("Øresund: Udskiftning af 400 kV-kabler"): https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Oresund400

Dokumenter fra Energinet: (med tilladelse fra projektleder Per Obbekær)


siteplan.pdf

anlaeg.pdf

beach.pdf

Den styrede underboring er udført af firmaet VP Villy Poulsen A/S: https://villypoulsen.dk/kompetencer/styret-underboring/
Dansk PE Svejsning A/S udfører plastrørssvejsning: http://www.danskpesvejsning.dk/
STÜRUP vognsmandsforretning (under Arkil): https://www.arkil.dk/kompetencer/traditionelle-anlaegsopgaver/vognmandsfirma
PE rør fra UPONOR Infra: https://www.uponor.dk/infra
GEO PARTNER udfører opmåling af de begravede kabler gennem plantagen: https://geopartner.dk


Svenska Kraftnät (SE):

Öresundskablarna: https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/oresundskablarna/

Helsingborg Dagblad artikel "Gigantisk flytande grävskopa ska schakta för de nya Öresundskablarna" d. 24/4-2020:
https://www.hd.se/2020-04-24/gigantisk-flytande-gravskopa-ska-schakta-for-de-nya

"Full aktivitet när Öresunds­kablarna byts ut"(27. april 2020): https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2020/full-aktivitet-nar-oresundskablarna-byts-ut/

"Statusupp­datering om kabelutbytet" (8. maj 2020): https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/oresundskablarna/Aktuellt/statusuppdatering-om-kabelutbytet/


Specialskibe:

Et specialskib med gravemaskine og 2 ben hedder "Marcos", er indregistreret i Danmark, og har hjemmehavn i Struer:
https://www.fleetmon.com/vessels/marcos_8985933_38791/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:154068/mmsi:219005059/imo:8985933/vessel:MARCOS
NB: Fotos af skibet "Marcos" i Helsingør Havn d. 27/4-2020 kan ses under fotos (se nedenfor).

Et inspektionsskib "Coastal Chariot" indregistreret i Holland, og har hjemmehavn i Den Helder:
https://www.fleetmon.com/vessels/coastal-chariot_9704946_8714599/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:249938/mmsi:244770069/imo:9704946/vessel:COASTAL_CHARIOT

Det store offshore specialskib med gravemaskine og 3 ben hedder "Nordic Giant", er indregistreret i Cypern.
https://www.fleetmon.com/vessels/nordic-giant_0_26068/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:145933/mmsi:212709000/imo:0/vessel:NORDIC_GIANT

Kabellægningsskibet "SPIRIT" er indregistreret i Cypern, og har hjemmehavn i Limassol:
https://www.fleetmon.com/vessels/spirit_9496458_2020835/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:269296/mmsi:212471000/imo:9496458/vessel:SPIRIT

Kabellægningsskibet "NDEAVOR" er indregistreret i Cypern, og har hjemmehavn i Limassol:
https://www.fleetmon.com/vessels/ndeavor_9650212_8466715/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:123289/mmsi:209852000/imo:9650212/vessel:NDEAVOR

Kabelnedgravningsskibet "ROCKPIPER" er indregistreret i Cypern, og har hjemmehavn i Limassol:
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:122291/mmsi:209449000/imo:9583861/vessel:ROCKPIPER
https://www.fleetmon.com/vessels/rockpiper_9583861_2990188/

Hjælpeskibe:
CRC GALAXY   GEO SOLUTION SURVEY (SAR: search and rescue skib)   GREEN WIND (offshore forsyningsskib)   HH 47 (kabelskib)
MTS VALIANT (slæbebåd)   TONIJN (bøje udlægningsskib)   PAROW (SAR: search and rescue skib)   VENUS II (offshore forsyningsskib)

Sejlrute for kabellægningsskibet "SPIRIT" d. 18. maj 2020 kl. 8.51 til 19. maj 2020 kl. 8.50 (fra marinetraffic.com):


Skibene i fravandet mellem Hornbæk og Domsten d. 19. maj 2020 kl. 11.15 (fra marinetraffic.com):


Aktuel visning af skibstrafikken i området: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:12.544/centery:56.111/zoom:13
Gå ind i menuen "Layers" og vælg "Show Vessel Name", så får man vist skibenes navne.

Marine Traffic app i Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marinetraffic.android (40 DKK)
Marine Traffic app i AppStore (iPhone/iPad): https://apps.apple.com/dk/app/marinetraffic-ship-tracking/id563910324?l=da (45 DKK)


Mine tiltag:

Jeg har fået projektet lagt ind på Google Maps (sporet i plantagen ses tydeligt): https://goo.gl/maps/tJPokBvPCqroL6hT8

Jeg har fået projektet lagt ind på SN.DK:


Fotos:

Jeg har løbende på min mobiltelefon taget fotos og skærmklip af projektet (574 fotos og skærmklip i kronologisk rækkefølge). Opdelt i måneder:

>

PE-plastrør på skrænten (endnu ikke nedgravet).
>

4 landkabler trukket i plastrør ned til stranden.
>

Gravemaskine på stranden gør klar til søkablerne.
>

Specialskibet "Nordic Giant" graver render til søkablerne.