Konstruktion af ny 400 kV el-forbindelse Hornbæk-Sverige


Transformatorstationer Udførelse og planer Energinet DK Svenska Kraftnät SE Specialskibe Mine tiltag Fotos og skærmklip

Aktuelt kort over eksport/import af el mellem Danmark og Tyskland/Sverige/Norge/Holland: https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
NB: Importen/eksporten på kortet ved Helsingør er via elforbindelsen ved Sommariva, da elforbindelsen ved Saunte er taget fra pga. fornyelsen.

Aktuel visning af skibstrafikken i området: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:12.544/centery:56.111/zoom:13
Gå ind i menuen "Layers" og vælg "Show Vessel Name", så får man vist skibenes navne.Fældningen i Hornbæk Plantage er synlig på Google Maps.
>

Kablerne går fra Saunte Transformatorstation til Sverige.


Transformatorstationer:De 2 transformatorstationer, som forbindes.
>

Transformatorstation ved Saunte, Danmark.


Transformatorstationen ved Grå Läge, Sverige.
>

Transformatorstationen ved Grå Läge, Sverige.


Følgende er udført:
I eftersommeren 2019 blev der ryddet en bred stribe skov i Hornbæk Plantage. Naturstyrelsen stod for den del.
Det kan ses på Google Maps, hvis man vælger satellit-visning!
I efteråret 2019 til februar 2020 blev der gravet røde plastrør ned.
De 40 cm tykke plastrør blev kørt frem til midt i plantagen, og her svejset sammen til lange rør.
De lange rør blev trukket ned til stranden af en traktor.
Der blev boret under vejen, og fra stranden et stykke ud i havet.
I rørene fra transformatorstationen i Saunte til stranden var der en kraftig stålwire.
I marts 2020 blev de 4 stk. 16 cm tykke sorte elkabler trukket fra transformatorstationen gennem rørene ned til stranden.
Kablerne var monteret på store tromler, som blev båret af en gravemaskine oppe på transformatorstationen.
Nede på stranden var den en specialtraktor, som kunne trække med 2-3 tons tryk for at få kablerne igennem rørene.
Sammen med elkablet blev der trukket et orange tomrør i hver af de 4 røde plastrør. Det skal anvende til at montere fiber igennem til internetforbindelser.
De 2 åbne gruber midt i skoven og ved strandvejen (på landsiden) er nu dækket til.
Selve stranden (og stien dernede) var spærret helt af fra d. 28. april 2020 og indtil 19. juni 2020.
Der blev gjort klar til indtræk af søkablerne.
Søkablerne blev trukket ind igennem de 200 m lange rør af et spil, der kan trække op til 10 tons.
Medio/ultimo maj 2020 blev de gamle elkabler mellem Saunte og Sverige fjernet.
1. indtræk af de i alt 4 søkabler er udført i pinsen 2020 (forsinket pga. coronakrisen og blæsevejr).
2. søkabel blev trukket ind tirsdag d. 2. juni 2020.
3. søkabel blev trukket ind grundlovsdag fredag d. 5. juni 2020 om eftermiddagen.
4. søkabel søndag d. 7. juni 2020 om formiddagen.
Søkablerne og landkabler blev samlet og dækket til med jord i gruben nede ved stranden.
Fra fredag d. 19. juni kunne man igen passere stedet på stien langs stranden. Hegnet spærrer ikke længere stien.
I juli fjernedes de gamle kabelmuffer på stranden.
De nye kabler blev tildækket på havbunden af et specialskib.
Til sidst er der ryddet op (ved transformatorstationen og ved stranden): fjernet skure, container, paller og endelig køreplader.
Så primo august 2020 er arbejdet færdigt.

Følgende mangler (fra september 2020):
 • Der laves noget kabelarbejde mellem bunkeren og Nordre Strandvej. Årsagen er, at bunkeren skal fjernes.
  Inde i bunkeren står der i dag et forsyningsanlæg til nogle sømærker, som står længere henne af stranden (mod Hornbæk).
  Forsyningsanlægget skal flyttes over i en ny transformer kiosk (lille grønt skur) ud for bunkeren, tæt ved Nordre Strandvej.
  Dette påbegyndes i løbet af efteråret.
 • Ca. 200m ude i Øresund er der behov for grave/spule de nye kabler yderligere ned havbunden.
  Entreprenøren fik ikke kablerne ned i den korrekte dybde, pga. nogle udfordringer med hård havbund.
  Forventes at starte dette arbejde i november.
 • Ca. 50m ude i Øresund mangler vi at fjerne ca. 4 x 60m af de gamle kabler.
  Da kabelsystemet blev etableret i 1970’erne, blev der lagt nogle cementsække oven på kablerne, for at beskytte dem.
  Det vidste man ikke, og vores entreprenør havde ikke det rigtige udstyr til at fjerne denne beskyttelse.
  Der bliver behov for at grave de gamle kabelstykker op.
  Dette arbejde forventes gennemført i november.
 • Skovstyrelsens spærringer ved enden af Odinshøjvej ind til Hornbæk Plantage samt ved nedkørslen til bunkeren ved stranden skal genetableres.


  Energinet (DK):

  Aktuelt kort over eksport/import af el mellem Danmark og Tyskland/Sverige/Norge/Holland: https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
  NB: Importen/eksporten på kortet ved Helsingør er via elforbindelsen ved Sommariva, da elforbindelsen ved Saunte er taget fra pga. fornyelsen.

  Energinet udfører projektet ("Øresund: Udskiftning af 400 kV-kabler"): https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Oresund400

  Dokumenter fra Energinet: (med tilladelse fra projektleder Per Obbekær)


  siteplan.pdf

  anlaeg.pdf

  beach.pdf

  Den styrede underboring er udført af firmaet VP Villy Poulsen A/S: https://villypoulsen.dk/kompetencer/styret-underboring/
  Dansk PE Svejsning A/S udfører plastrørssvejsning: http://www.danskpesvejsning.dk/
  STÜRUP vognsmandsforretning (under Arkil): https://www.arkil.dk/kompetencer/traditionelle-anlaegsopgaver/vognmandsfirma
  PE rør fra UPONOR Infra: https://www.uponor.dk/infra
  GEO PARTNER udfører opmåling af de begravede kabler gennem plantagen: https://geopartner.dk


  Svenska Kraftnät (SE):

  Öresundskablarna: https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/oresundskablarna/

  Helsingborg Dagblad artikel "Gigantisk flytande grävskopa ska schakta för de nya Öresundskablarna" d. 24/4-2020:
  https://www.hd.se/2020-04-24/gigantisk-flytande-gravskopa-ska-schakta-for-de-nya

  "Full aktivitet när Öresunds­kablarna byts ut"(27. april 2020): https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2020/full-aktivitet-nar-oresundskablarna-byts-ut/

  "Statusupp­datering om kabelutbytet" (8. maj 2020): https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/oresundskablarna/Aktuellt/statusuppdatering-om-kabelutbytet/


  Specialskibe:

  Et specialskib med gravemaskine og 2 ben hedder "Marcos", er indregistreret i Danmark, og har hjemmehavn i Struer:
  https://www.fleetmon.com/vessels/marcos_8985933_38791/
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:154068/mmsi:219005059/imo:8985933/vessel:MARCOS
  NB: Fotos af skibet "Marcos" i Helsingør Havn d. 27/4-2020 kan ses under fotos (se nedenfor).

  Et inspektionsskib "Coastal Chariot" indregistreret i Holland, og har hjemmehavn i Den Helder:
  https://www.fleetmon.com/vessels/coastal-chariot_9704946_8714599/
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:249938/mmsi:244770069/imo:9704946/vessel:COASTAL_CHARIOT

  Det store offshore specialskib med gravemaskine og 3 ben hedder "Nordic Giant", er indregistreret i Cypern.
  https://www.fleetmon.com/vessels/nordic-giant_0_26068/
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:145933/mmsi:212709000/imo:0/vessel:NORDIC_GIANT

  Kabellægningsskibet "SPIRIT" er indregistreret i Cypern, og har hjemmehavn i Limassol:
  https://www.fleetmon.com/vessels/spirit_9496458_2020835/
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:269296/mmsi:212471000/imo:9496458/vessel:SPIRIT

  Kabellægningsskibet "NDEAVOR" er indregistreret i Cypern, og har hjemmehavn i Limassol:
  https://www.fleetmon.com/vessels/ndeavor_9650212_8466715/
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:123289/mmsi:209852000/imo:9650212/vessel:NDEAVOR

  Kabelnedgravningsskibet "ROCKPIPER" er indregistreret i Cypern, og har hjemmehavn i Limassol:
  https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:122291/mmsi:209449000/imo:9583861/vessel:ROCKPIPER
  https://www.fleetmon.com/vessels/rockpiper_9583861_2990188/

  Hjælpeskibe:
  CRC GALAXY   GEO SOLUTION SURVEY (SAR: search and rescue skib)   GREEN WIND (offshore forsyningsskib)   HH 47 (kabelskib)
  MTS VALIANT (slæbebåd)   TONIJN (bøje udlægningsskib)   PAROW (SAR: search and rescue skib)   VENUS II (offshore forsyningsskib)

  Sejlrute for kabellægningsskibet "SPIRIT" d. 18. maj 2020 kl. 8.51 til 19. maj 2020 kl. 8.50 (fra marinetraffic.com):


  Skibene i fravandet mellem Hornbæk og Domsten d. 19. maj 2020 kl. 11.15 (fra marinetraffic.com):


  Aktuel visning af skibstrafikken i området: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:12.544/centery:56.111/zoom:13
  Gå ind i menuen "Layers" og vælg "Show Vessel Name", så får man vist skibenes navne.

  Marine Traffic app i Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marinetraffic.android (40 DKK)
  Marine Traffic app i AppStore (iPhone/iPad): https://apps.apple.com/dk/app/marinetraffic-ship-tracking/id563910324?l=da (45 DKK)


  Mine tiltag:

  Jeg har fået projektet lagt ind på Google Maps (sporet i plantagen ses tydeligt): https://goo.gl/maps/tJPokBvPCqroL6hT8

  Jeg har fået projektet lagt ind på SN.DK:


  Fotos:

  Jeg har løbende på min mobiltelefon taget fotos og skærmklip af projektet (714 fotos og skærmklip i kronologisk rækkefølge). Opdelt i måneder:

  >

  PE-plastrør på skrænten (endnu ikke nedgravet).
  >

  4 landkabler trukket i plastrør ned til stranden.
  >

  Gravemaskine på stranden gør klar til søkablerne.
  >

  Specialskibet "Nordic Giant" graver render til søkablerne.