IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2010-2011


Kursus: samarbejde mellem matematik og samfundsfag (χ2-test mm.)


Målgruppe Lærere i matematik og samfundsfag
Beskrivelse Med reformens kobling af Samfundsfag A og Matematik B er der kommet nyt fokus på behovet og mulighederne for samspil i de to fag. Desuden er der med forslagene til den nye læreplan for samfundsfag lagt op til øgede krav til lærerne ligesom der i matematik bliver krav om, at χ2-test skal indgå på B- og A-niveau.

Program (typisk):
10-11: Inspirationsoplæg om skattesystemet og lineær matematisk modellering. Gruppearbejde om mulighederne for fagligt samspil
11-12: Inspirationsoplæg om nationalregnskabsligningen og multiplikatoreffekten. Gruppearbejde om mulighederne for fagligt samspil
12-13: Frokost
13-13.30: Øvelser i beregninger med brug nationalregnskabsligningen og multiplikatoreffekten.
13.30-15.15: Inspirationsoplæg om chi-i-anden-test og spørgeskemaer. Gruppearbejde om mulighederne for fagligt samspil. Øvelser i konstruktion af tabeller samt udregning af p-værdi med anvendelse af data fra surveybank og Lectio.
15.15-15.45: Inspirationsoplæg om udbud, efterspørgsel og priselasticitet.
15.45-16: Evaluering og opsamling.
Materiale fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=144836
www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/statistik/index.html
www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/mat-samf/mat-samf.html
Tidspunkter & steder Kurset afvikles tirsdag d. 14. december 2010 i 4. lektion (10.00-15.25).
Lokale 26 og 28 er reserveret.
Instruktører Thomas Schausen & Morten Damsgaard-Madsen, Egå Gymnasium
Tilmelding Læs om tilmeldingsprocedure og krav mm.