IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2010-2011


IT-kursus: Markin - retteprogram i sprogfagene


Målgruppe Sproglærere på HG
Beskrivelse Kurset vil være en jordnær og lavpraktisk demonstration af
* hvordan Markin virker
* hvordan man henter opgaver ind i programmet
* hvordan man laver relevante knapper til knappanelet
* hvordan man skriver kommentarer til opgaverne
- samt en introduktion i, hvordan elever afleverer opgaver via Lectio
og hvordan læreren henter, retter og leverer opgaverne tilbage via Lectio.
Links www.cict.co.uk/software/markin/ (version 4 er nyeste)
www.cbw.dk/markin/ (NB: Version 3)
www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=21108 (artikel i Gymnasieskolen)
Tidspunkter & steder Kurset afvikles 2 gange (med identisk indhold).
1. mulighed: tirsdag d. 14. september 2010 i 2. lektion (10.00-11.35).
2. mulighed: onsdag d. 22. september 2010 i 4. lektion (13.50-15.25).
Instruktør HA.
Tilmelding Læs om tilmeldingsprocedure og krav mm.