IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2010-2011


Tilmelding til interne IT-kurser


De interne IT-kurser har som formål at opkvalificere lærerne i brugen af IT i undervisningen.

De udbudte kurser lægges så vidt muligt på flere skemapositioner, så hovedparten af de deltagende lærere
kan være med uden aflysning af egen undervisning, og uden at dagen bliver alt for lang.

Alle kurser forudsætter, at deltagerne medbringer bærbar PC, som er på trådløst net på HG.
Windows styresystem forudsættes.

Husk også Skolekom-login (UNI-login).

Tilmelding til de interne kurser sker meget simpelt - og naturligvis via elektronisk selvbetjening.

De lærere, som ønsker at deltage i et internt IT-kursus, gør følgende:
1) logger ind i Lectio
2) går ind på SJ's skema
3) finder den relevante "anden aktivitet" på SJ's skema under relevante dato
4) tilmelder sig ved at tilføje sig som "lærer" på aktiviteten
NB: Ønsker man senere at melde fra, så går man blot ind og selv sletter sig fra aktiviteten.

Skemaændringer (aflysning/vikar) i forbindelse med kurserne må hver deltager selv afklare med ledelsen.

De deltagende lærere får efter kurset tilskrevet timer af FJ.