IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2011-2012


Google Docs til samarbejde omkring dispositioner til mundtlig eksamen i matematik


CASE: 3xMA forbereder sig til mundtlig eksamen i matematik, hvor eleverne jo kender eksamensspørgmålene på forhånd.

Man opretter først et dokument (som her er navngive "Mat test"):


Dokumentet "Mat test" ligger nu på "Startside". Kun ejeren (mig selv) har adgang til filen.
Frem for at dele filen aktivt med klassen, og få udsendt en masse sværtlæselige spammails, så gør jeg følgende:

I menuen til venstre åbnes den mappe ("samling"), som filen ønskes placeret i (her: "3x MA" under "2011/2012").
Tag fat i filen med musen og træk den ned til mappen "3x MA".


Filen ligger nu i mappen "3x MA", og er automatisk delt med alle elever fra 3x MA-holdet. Der står nu "Delt" efter filnavnet.
Eleverne i 3x MA kan nu finde filen i mappen - uden at de behøver få en mail derom.


Går man tilbage til "Startside", så kan man nu se, at filen er delt med "3x MA".


Læreren kan nu åbne filen i klassen på PC'en, som er tilsluttet projektoren.
For at kunne se mest muligt kan det være en fordel at læreren går ind i "Vis", "Fuld skærm".
Lærerens PC er blot fremviser. Læreren fungerer som coach for indlæringen - det er nemlig eleverne, som skal producere teksterne.


Nu kan en række elever indskrive deres bidrag til en disposition for det pågældende spørgsmål til mundtlig eksamen.
Nogen finder sidetal i lærebøgerne, andre finder filer på
Steens matematik-hjemmeside , andre igen finder relevante videoer med beviser på f.eks. frividen.dk
Eleverne indskriver så deres bidrag i det fælles dokument. Nogen er gode til at strukturere med punktopstilling, andre er gode til at skrive små sætninger.
Osv.
I fællesskab og samarbejdets ånd får eleverne lavet disposition til alle
lærerens spørgsmål i matematik.
NB: Der bør faktisk laves 2 filer til hvert spørgsmål:
en fil med materialeliste, beviser og mere forklaring (gerne flere sider), og en fil med selve dispositionen til eksamen (kun én side).


Opstår der tvivl om, hvem der har bidraget med hvad - og om hvem der har slettet noget, så kan man se det i "Filer", "Se revisionsoversigt".
Her kan man kopiere evt. slettet tekst, eller spole tilbage til en tidligere version!


Når eleverne så skal til mundtlig eksamen, må de jo ikke gå på Internettet.
Derfor vælger eleverne blot at hente Google dokumentet som en Word-fil. Sker med "Filer", "Download som", "Microsoft Word 97-2003 (.doc)".
NB: Word-filen kan elev evt. senere redigere i.


Den kvikke elev laver så mapper på PC'en til alle spørgsmålene ved den mundtlige matematik-eksamen.
I mapperne lægges Word-filen med dispositionen samt eksempler på brug af Maple til emnet og evt. links.
Så er alt klart til forberedelsestiden ved den mundtlig eksamen, hvor filerne kan læses offline på PC'en.
Dog skal eleven have udprintet 1-sides-dispositionerne på papir!