IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2011-2012

Arbejde med Google Sites (websteder)


Oprettelse og produktion af et website er i Google Sites ikke meget sværere end at oprette og skrive dokumenter i Google Docs.

Efter login i Google Apps vælges foroven "Websteder":


Under "Websteder" kan man oprette et nyt websted:


Man kan vælge skabeloner (men det anbefales ikke, da man så skal bruge MEGET tid på at slette og ændre). Så vælg bare en tom skabelon.
Webstedet skal have et unikt navn:


Under "Temaer" kan man vælge mellem 20-30 forskellige.
NB: det kan ændres senere på et sekund!


"Kategori" er vigtigt for at elever kan finde webstedet igen:


Man kan ved oprettelsen vente med at ændre "deling". Det gøres senere på knappen "Del" øverst til højre:
NB: Kun ejere kan ændre deling.


Her tildeles gruppen "websites@hels-gym.dk" rettigheder til at redigere i webstedet.
Dvs. gruppens medlemmer kan oprette nye undersider, og redigere tekster og andet på siderne.
NB: det er kun "ejere" som kan flytte rundt på menuerne!


Under "Mere" øverst til højre har man adgang til mange indstillinger:


Med "blyant"-knappen øverst til højre kan man redigere den side, som vises:


Under redigering af en side han man en velkendt menu fra dokumenter.
Dvs. man kan ændre på skriften, indsætte billede (fra lokal fil) osv:


Med "side+"-knappen kan man oprette en ny side:


Den nye side skal have et navn, og skal placeres i menuen.
NB: kun en "ejer" kan senere flytte rundt i menu-placeringen.


En "ejer", som er logget ind, kan ændre menu-rækkefølgen ved at vælge "Rediger sidepanel" (som kun ejere får vist):


Vælg "Rediger" uner navigation:


Marker en side, som skal flyttes i menustrukturen. Brug derefter pilene til at ændre placeringen:


En side kan indstilles til diverse muligheder:


Webstedet kan opsættes, så det automatisk justerer sig, når det vises på en mobiltelefon, hvor der er begrænset skærmstørrelse:


Har man oprettet en Google Kalender, kan man i Google Kalender få javascript-koden til indlejring af kalenderen på et websted.
Hvis man i redigering af en side i Google Sites slår over i "HTML-redigering", kan man kopiere koden ind her.


Og på den måde få kalenderen vist på webstedet.


Man har også mulighed for direkte i menuerne at indlejre Google Maps og YouTube-videoer på siderne.