IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2011-2012

Fokusområder

 • Maple 15 i matematik

 • Elektronisk opgaveaflevering, retning og returnering (PDF/Markin og Google Docs)

 • Google Apps (Mail, Docs, Calendar, Sites) med domænet hels-gym.dk

IT-efteruddannelse for lærere

Eksterne kurser Interne kurser
 • Maple (lærere i ma) d. 1/9, tilmelding på SJ's skema i Lectio
 • PDF (alle lærere) d. 15/9, 27/9, 11/10, tilmelding på SJ's skema i Lectio
 • Markin (alle sprog-lærere) d. 4/10, tilmelding på HA's skema i Lectio
 • Android mobiltelefon (alle lærere) d. 27/10, tilmelding på SJ's skema i Lectio
 • Prezi - storytelling (alle lærere) d. 28/10, tilmelding på MC's skema i Lectio
 • Google Sites (alle lærere) d. 7/2, 23/2, tilmelding på SJ's skema i Lectio
 • Video-klip (alle lærere) d. 9/5, tilmelding på SJ's eller JU's skema i Lectio
  dvdvideo.pdf (JU's vejledning)

Gratis universitetskurser


IT-tips


IT-kompetencer


Nyheder om IT

Google Apps Education


Eksamenssamarbejde i Google Docs og MapleCloud

Anvendelse: Eksamensspørgsmål i matematik, dispositioner og eksempler

Elektronisk retning & Lectio


Automatisk opgaveretning


Skolekom app & mobil


Mobil udvikling til Android


Apps udvikling til HTML5-browsere


Kunst via app på mobilen


Internet ved skr. eksamen


Podcasting

Online-lagerplads i skyen


Deling af Internet-forbindelse


iPads i undervisningen


 Amazon & Kindle


 E-books & E-readers