IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2012-2013

Filtre i Goggle MailFiltre er en smart måde at automatisere behandlingen af indkomne mails i GMail.

Oprettelse af et filter

Antag, at du har fået nedenstående mail, som du gerne vil oprette et filter for:


Klik på mailen for at åbne den:


Oven over mailen findes nu en række muligheder.
Under "Mere" vælger man "Filtrer meddelelser som disse":


Der åbnes et popup-vindue med følgende udseende:

Det giver mulighed for at tilpasse, f.eks. om man vil gøre noget med mails med bestemte ord i.
Slut med at vælge "Opret filter med denne søgning".

Popup-vinduets side 2 viser sig nu.

Her kan man vælge, hvad der skal ske med den type mails.
Mulighed for at slette, markere som læst, aldrig markere som spam, sætte etikette på osv.
Man kan gøre flere ting på en gang!
Også smart at vælge, at det skal virke på de eksisterende mails, som opfylder kriterierne.
Afslut med "Opret filter".

Ønsker man at slette eller ændre et filter, så vælges "Indstillinger" på tandhjulet øverst til højre:


Under fanebladet "Filtre" kan man se, hvilke filtre der er oprettet.
Det viste filter giver alle påmindelser fra kalenderen etiketten "Skema & kalender", og springer indbakken over.


Dette filter sendes alle scanninger fra kopimaskinen til etiketten "Scan", og springer indbakken over.


På den måde kan man få mere struktur over mails.
Anvendelse af filtre og etiketter gør indbakken mere overskuelig.
Udklippet viser brugen af 5 etiketter.
Bemærk at der sagtens kan være flere etiketter på samme mail. Derfor er etiketter smartere end mapper!

Især er etiketter smarte, når mails hentes ind på mobilen, hvor der ikke er en så stor skærm.
Så er det dejligt at vide, at der er tale om et "Nyhedsbrev", som så kan vente.
Eller at mailen omhandler "E-boks", så er der måske penge overført eller regning til betaling.