IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2012-2013

Gruppeaflevering i LectioLæreren skal aktivt tillade gruppeaflevering, hvis en opgave skal være det. Opgaver er default individuelle.
I Lectio under Opgaver er der lige ovenover linjen med "Tillad elektronisk aflevering" kommet en ny linje "Gruppeaflevering".
Sæt hak i den.


Det er vigtigt, at GRUPPERNE oprettes INDEN opgavebesvarelse uploades!
Ellers registeres et nyt gruppemedlem ikke som havende afleveret opgaven.
Det er for at forbygge snyd, hvor elever bare kunne udvide grupperne, når læreren har rettet opgaven.


Både lærer og elever kan oprette grupper til afleveringen.
Det er naturligvis lettest (for læreren) at lade eleverne selv oprette grupperne.
Hvis eleven Camilla ønsker at lave en gruppe til gruppeafleveringen, så vælger hun de øvrige medlemmer på den webside, hvor hun uploader opgavebesvarelsen.
Camilla bliver så automatisk gruppeleder. En gruppeleder kan indsætte nye frie medlemmer i gruppen, og fjerne medlemmer fra gruppen.


Når opgaven er markeret som gruppeaflevering af læreren, er der i oversigten kommet en ny første kolonne, som viser de valgte grupper.
Navnene med fed skrift er gruppelederen:


Hvis lærereren klikker på linket "Gruppe" foroven i 1. kolonne, så omstruktureres oversigten efter grupperne:


Nu vises eleverne efter gruppetilbehør.
NB: Daniel og Mads er endnu ikke medlem af nogen gruppe (de har jo heller ikke afleveret endnu).


Her kan man se, at Caroline er gruppeleder for den gruppe, som består af Caroline, Emilie og Morten.

Kun gruppelederen og læreren kan fjerne medlemmer af gruppen.

Afleveringen af opgavebesvarelsen (her en PDF-fil) er uploadet af gruppelederen Caroline.


Bemærk, at læreren kan give individuel karakter. Ønsker læreren at give karakter, skal der skrives ud for hvert gruppemedlem.
Det kunne jo være, at de enkelte dele af opgavebesvarelsen er tydeligt skrevet af bestemte elever.

Som ved alm. opgaveaflevering henter læreren opgaverne i en samlet zip-fil, ved at klikke på knappen "Hent Alle".

Hvordan det fungerer, kan du læse nærmere om i denne beskrivelse: opgaver.htm

Den udpakkede zip-fil rummer disse 5 filer. Bemærk, at der kun er én fil fra hver gruppe!
Læreren skal naturligvis kun rette én fil fra hver gruppe.


Mappen med de rettede opgaver zippes igen af læreren. Og uploades via Lectio-knappen "Upload rettelser":


Godkendelse ved klik på knappen "Gem dokumenter" giver følgende popup-besked:

NB: der er naturligvis kun indlæst 5 rettede opgaver (nemlig én fra hver gruppe).

Går man som lærer ind på en elev kan man se, at alle elever i gruppen har adgang til både den afleverede opgave, og den rettede opgave.
Alle elever i gruppen kan nu hente både den afleverede og den rettede opgave.


Når læreren vil afslutte opgavesættet, sættes som sædvanligt hak foroven i "Afsluttet". Så sætter Lectio hak ved ALLE elever.