IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2013-2014

Anvendelse af "cc"- og "Bcc"-felterne i GmailI Gmail har man "Til"-feltet, hvor man normalt skriver modtagerne af e-mailen.
Men der finde også 2 andre modtager-felter, kaldet "cc"- og "Bcc"-felter.


"cc"-feltet anvendes i betydningen "kopi til".
"cc" er en forkortelse for CarbonCopy (carbon-papir).
Case: rektor mailer til lærerne.
Han skriver lærerne i "Til"-feltet, og sekretæren i "cc"-feltet.
Så skulle det være klart for modtagerne (lærerne), at mailen vedrører dem, mens sekretæren blot orienteres via "cc"-feltet.
Ingen forventer at sekretæren svarer på mailen.

"Bcc"-feltet anvendes, når modtagerne af mailen ikke skal se de øvrige modtagere af mailen.
"Bcc" er en forkortelse for BlindCarbonCopy (blind-kopi).
Modtagerne, som står i "Bcc"-feltet kan IKKE se de øvrige modtagere, som står i samme felt.
Case: mails med afslag på jobansøgning.
Hvis et firma mailer til alle ansøgere, som ikke fik jobbet, så kan de skrive modtagerne nede i "Bcc"-feltet, og kun sende denne ene mail.
Alternativt skal de skrive en mail til hvert afslag.

Hvad kan ske pga. misbrug/misforståelse af felterne?

Overtrædelse af lov:
Hvis firmaet skriver modtagerne af afslaget i "Til"- eller "cc"-feltet, så overtrædes persondataloven.
De er ikke tilladt at sprede oplysning om jobansøgning til andre ansøgere.
Ansøgerne kan jo ud fra email-adresse i de fleste tilfælde se personens navn eller det firma, hvor ansøgeren pt. er ansat.

Persondataloven på Retsinformation
Datatilsynets pjece om persondataloven

Spredning af virus og hackerangreb:
Hvis en modtager-PC af mailen er inficeret, kan virus mm. sprede sig til de andre synlige modtagere via mail, Facebook osv.

Sløring af budskabet og papirspild ved print:
Hvis der er MANGE synlige modtagere af en mail, så skal man scrolle langt ned for at finde budskabet i mailen.
Og de mange synlige modtagere for print til at svulme. Og risikoen for virusangreb til at stige.

Eksempel på forkert udsendelse af et nyhedsbrev: minus.pdf (NB: modtagerne er sløret)
Her er næsten 2 sider med utallige mail-adresser. Budskabet i mailen fremgår nederst side 2 og øverst side 3!
Budskabet fylder ½ side. Print fylder 3 sider.
Videresendelse af mailen til lærere forøger risikoen for virus.

Hvor finder man "cc"- og "Bcc"-felterne i Gmail?

I Gmail findes de 2 felter længst til højre, når man starter på at skrive en mail:


Hvis man trykker på "cc" eller "Bcc", så ser det således ud:


Nu kan man skrive modtagernes email-adresse i "Til"-, "cc"- eller "Bcc"-feltet.