IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2013-2014

Ændring af delingsegenskaber for de nye holdmapper i Google DrevOprettelsen af nye holdmapper i august 2013 er blevet anderledes end tidligere.
Tidligere var holdmapperne delt med eleverne, så de kunne redigere.
I år er mapperne lavet, så eleverne kun har "Vis"-adgang!

Hvis du som lærer kun ønsker at bruge holdmapperne til distribution af filer til eleverne, skal du ikke gøre noget.
Hvis du som lærer ønsker at dine elever kan arbejde flere på samme dokument, og rette i dokumenter fra andre, så skal du ændre delingsegenskaberne på de relevante holdmapper.


Metode til ændring af delingsegenskaberne

Log ind i Gmail på HG, og vælge "Drev" foroven:


Åben årstalsmappen "2013/2014" i "Mit drev":


Sæt hak ud for den relevante holdmappe (her "1z ma (2013/2014)").
Så dukker knappen til deling op foroven:


Tryk på delings-knappen.

Så åbner et nyt vindue, hvor delingsegenskaberne kan ses og ændres:


Nu har du 2 muligheder.
Enten kan du ændre hver eleves delingsegenskab fra "Kan vise" til "Kan redigere".
Eller du kan blot give holdet adgang til "Kan redigere".


Her vises, at holdet får delingsegenskaben "Kan redigere".
Ingen grund til at sende en email om det, så hakket "Giv personer besked ..." fjernes:


Så ser det således ud: