IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2013-2014

Opsætning af Gmail til 2-faktor login2-faktor login anvendes til at gøre adgangen til Gmail mere sikker.
Et must for enhver administrator af Google Apps for Education!


Brugeren skal som sædvanlig have et password.
Dette suppleres med en app på smartphonen (Android eller iPhone - ikke Windows), eller en SMS på mobiltelefonen.

Læs mere om 2-faktor login: google.com/intl/da/landing/2step/

Opsætning

Log ind på din Gmail-konto.
Vælg "Konto" i øverste højre hjørne af browser-vinduet:


Vælg "Sikkerhed" i menuen:


Vælg "Rediger" under Totrinsbekræftelse:


Nu fremkommer en lille tegneserie med 3 tegninger. Vælg "Start konfiguration":


Nu bliver du bedt om at indtaste dit mobilnummer:


Herefter følger man bare skærmvejledningen.

Vælg mellem SMS på mobiltelefonen eller smartere brug af en app på smartphonen.
NB: Der kommer en QR-kode på skærmen til at hente app'en.

Der er tale om app'en Google Autentificering/Authenticator:
Google Play: play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=da
iTunes (App Store): itunes.apple.com/dk/app/google-authenticator/id388497605?l=da&mt=8