IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2013-2014

Fjernelse af betroet computer ved 2-faktor loginPas på nedenstående login-boks, når du har valgt 2-faktor login.

Der er default hak ved "Husk denne computer i 30 dage". TÅBELIGT, men ikke til at gøre noget ved.
Det betyder at man ikke den næste måned bliver bedt om 2-faktor-koden (fra app eller SMS) på den omtalte PC, men man vil få det på andre PC'er.
Morale: fjern hakket ved login. Det giver størst sikkerhed.
Hvad nu, hvis du er kommet til at fortsætte med hakket aktiveret,
så PC'en næste gang ikke forlanger 2-faktor login?


Hvis du vil fjerne en husket computer, så vælg "KONTO" i øverste højre hjørne:


Vælg så menupunktet "SIKKERHED":


Vælg "REDIGER" under totrinsbekræftelse:


Langt nede står der noget med "BETROEDE COMPUTERE", hvor du kan fjerne den PC du kom til at betro dig til: