IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2014-2015

Google kursus på HG


Alle ansatte, lærere og elever på Helsingør Gymnasium har adgang til Google Apps for Education under domænet "hels-gym.dk".

I starten af skoleåret 2014-2015 afholdes kursus i 1 modul for alle 1g-klasser og for de nyansatte lærere.


Præsentation: google1.pdf

Oversigt: google2.pdf

Demoer og øvelser: google3.pdf