IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2014-2015

Navigering i Google Drev


Menusystemet i Google Drev

Login i Gmail (hels-gym.dk).

Når man er logget ind i Gmail, skal man gå ind under "9x9 terningen" helt til højre foroven. Klik på den:


Klik på "Drev" i popup-boksen:


Nu åbnes Google Drev i et nyt faneblad.
Man kan ændre visningstype på de 2 knapper længst til højre foroven:


Til højre vises indholdet i "Mit drev", da den er markeret med rødt.
Hvis man navigerer i menuen ved at klikke på den lille pil foran en mappe, så ændres kun i menuen - ikke i visningen til højre!
Den lille pil viser, at mappen har undermapper.
Klik på den lille pil foran "Mit drev":


Klikket på den lille pil foran "Mit drev" åbnede menuen.
Nu skal man gerne kunne se 3 typer mapper: årstalmappe (2014/2015), mapper til lærerne i ens klasser, mapper til ens faggrupper.
Klik på den lille pil foran årstalsmappen, så den åbner:


Nu skal man kunne se ens holdmapper (her 4), som har et årstal hægtet på. Her vises også 2 egenoprettede mapper i årstalsmappen.
Delte mapper vises med en ikon med hul i. Private mapper har ikke hul i.
NB: Man kan farvelægge mapperne!
Klik på den lille pil foran mappen "1x MA (2014/2015)", så den åbner:


Nu ser menuen ud som vist.
Bemærk at der er 2 givne undermapper: "Fælles" (hvor elever og læreren kan editere) og "Materialer" (hvor elever kan "se" og læreren kan "editere").
"Fælles" bruges til samarbejde. "Materialer" bruges til undervisningsmaterialer, som eleverne skal kunne hente, men ikke ændre/slette!
Mappen "Fotos" er oprettet af Steen selv, og indeholder fotos af klassen. Er åbent for visning for alle, da den også skulle virke, da eleverne endnu ikke havde adgang til Goggle Apps for Education!
NB: Til højre vises stadigvæk indholdet af "Mit drev", da den er markeret med rødt i menuen!


For at ændre visning af indholdet til højre, klikker man på mappen "Materialer":


Så ser visningen ud som på skærmklippet nedenfor.
Nu er "Materialer" vist i rødt, derfor er indholdet til højre nu fra "Materialer".


Deling af mappe eller fil i Google Drev

Er man f.eks. inde i mappen "Alle-1x-lærere", så kan man se delingsegenskaberne ved at klikke på den lille pil til højre for navnet.
I drop down menuen vælger man "Del", og igen "Del":


Så kommer der et mindre vindue forrest i browseren.
Vælg "Avanceret":


Nu ser man delingsegenskaberne af mappen, og kan ændre den: