IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2014-2015

Noter på PDF-filer med MAC's billedfremviser


I undervisningen kan det være praktisk at kunne notere på en PDF-fil.
Både som lærer, der vil vejlede eleverne, og som elev, der vil skrive egne kommentarer.
F.eks. skrive kilde, tilføje en tekstboks, markere en tekst, understrege/overstrege en tekst osv.


Brug programmet Billedfremviser (er installeret som standard på din MAC).
Programmet kan lave noter og markeringer i teksten.1) Vælg "Værktøjer" → "Tekstvalg", når der skal markeres tekst:
2) Under "Værktøjer" kan man vælge forskellige måder at markere tekst:
Man kan bruge forskellige farver til markeringer:
3) Man kan indsætte tekst og noter. "Note" er den mest brugbare, da den kommer med i oversigten:
4) Man kan få en oversigt over det man har understreget og noterne. Den kan slås til under "Oversigt" eller ved ikonet øverst til venstre:
Når man klikker på noten/markeringen i oversigten, hopper man i filen til det sted noten eller markeringen er: