IT-pædagogisk vejledning, Helsingør Gymnasium, 2015-2016

Udmeldelse af beskedgrupper i Lectio og mailgrupper i Google


Lectio

Ønsker du at slippe for at få beskeder i Lectio vedr. en stamklasse?
Du har f.eks. været vikar i en klasse, og ønsker ikke at få beskeder i Lectio om denne klasse.

Log ind i Lectio, og vælg "Indstillinger":


Fjern så den stamklassefavorit, som du ikke længere ønsker:


Så slipper du for beskeder i Lectio.
Og da der sker en synkronisering fra Lectio til Google, så vil du automatisk blive udmeldt af den tilhørende mailgruppe i Google.
Du slipper altså også for mails vedr. klassen.

Google

Ønsker du at slippe for at få mails i Google via en af de fælles mailgrupper?

Log ind i Google, og vælg "Grupper":


Vælg så "Mine grupper":


Hvis du ønsker at blive slettet fra gruppemailen, så find den rigtige gruppe på listen, og vælg "Forlad denne gruppe".


Du kan også vælge midlertidigt at slippe for mails fra gruppemailen. Så skal du vælge "Alle e-mail", og derunder "Ingen e-mails".
Ønsker du senere at få mails igen, kan du bare gå ind og vælge den nederste mulighed: "Alle e-mail" under "Alle e-mail"!Vejledning på engelsk fra Google Help: https://support.google.com/groups/answer/46608?hl=en